IHAR - Biblioteka

Pomoc

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące działania strony internetowej
Działu Informacji Naukowej i Wydawnictw
proszę kierować na adres email: postbox@ihar.edu.pl