IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Spis treści numeru

SPIS TREŚCI [162,89 kB] - XXIII (1) 2002

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Redakcja Od redakcji \"Roślin Oleistych\" 9-10
Muśnicki Cz. Profesor dr Felicjan Cieszkowski Dembiński (1901–1981) znakomity rolnik i wybitny uczony (życiorys). Biography of Professor dr Felicjan Cieszkowski Dembiński (1901–1981). 11-16
Muśnicki Cz. Działalność naukowo-dydaktyczna Profesora Felicjana Dembińskiego. Scientific and didactic activity of Professor Florian Dembiński. 17-22
Muśnicki Cz. Przegląd prac agrotechnicznych nad roślinami oleistymi wykonanych pod kierunkiem Profesora Felicjana Dembińskiego. Review of agronomic work on oilseed crops done under direction of Professor Felicjan Dembiński. 23-30
Wielebski F., Wójtowicz M., Horodyski A. Agrotechnika rzepaku ozimego w badaniach Zakładu Roślin Oleistych IHAR w Poznaniu. Agronomical practices of oilseed rape in investigations of Department of Oilseed Crops of Plant Breeding and Acclimatization Institute in Poznań. 31-52
Wałkowski T., Horodyski A. Wprowadzanie do praktyki nowych kompleksowych technologii produkcji roślin oleistych wraz z ulepszonymi jakościowo odmianami. Introduction into practice the new full cultivation technology of oilseed crops together with varieties of improved quality. 53-60
Bartkowiak-Broda I. Wzajemny związek postępu w agrotechnice i hodowli rzepaku ozimego. Reciprocal relationship between progress in agronomical practices and breeding of winter rapeseed. 61-72
Rosiak E. Sytuacja na krajowym rynku rzepaku – stan obecny i prognoza na sezon 2002/03. Polish rapeseed market – current situation and outlook for the 2002/03 season. 73-84
Tys J., Jankowski K. Wpływ technologii uprawy i zbioru na jakość nasion rzepaku ozimego. Effect of method of growing and harvesting on seed quality of winter oilseeds rape. 85-94
Tys J., Sujak A., Roman Rybacki Wpływ temperatury suszenia na zawartość barwników w nasionach rzepaku ozimego. Drying temperature-induced changes of the seed pigment components of the winter oilseed rape. 95-102
Rotkiewicz D., Tańska M., Konopka I. Wymiary nasion rzepaku jako czynnik kształtujący ich wartość technologiczną oraz jakość oleju. Seed size of rapeseed as a factor determining their technological value and quality of oil. 103-112
Rudko T. Próba zastosowania skrobi do ograniczenia podatności łuszczyn rzepaku na pękanie. Attempt of starch application to reduce oilseed rape silique cracking. 113-118
Wójtowicz M., Wójtowicz A. Uszkodzenia rzepaku ozimego przez szkodniki w okresie wiosennym w latach 1999–2001. Damage of winter oilseed rape caused by pests feeding in spring in 1999–2001. 119-128
Markus J., Ostrowska D., Łoboda T., Pietkiewicz S., Lewandowski M. Reakcja rzepaku jarego odmiany Star na gęstość siewu i nawożenie mineralne. Reaction of cultivar Star of spring oilseed rape on sowing density and mineral fertilization. 129-140
Szczebiot M. Wpływ nawożenia na plonowanie lnianki jarej i katranu abisyńskiego. Effect of mineral fertilization on yielding of spring false flax and crambe. 141-150
Weber Z. Skuteczność biopreparatu Contans WG (Coniothyrium minitans Campb.) w ochronie rzepaku ozimego przed Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary. Efficacy of biopreparate Contans WG (Coniothyrium minitans Campb.) in winter oilseed rape protection against Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary. 151-156
Nogala-Kałucka M., Gogolewski M., Muśnicki Cz. Zmiany zawartości tokoferoli i plastochromanolu-8 podczas wzrostu rzepaku jarego (Brassica napus L.). Changes of tocopherol and plastochromanol-8 contents during growth of the spring oilseed rape plant (Brassica napus L.). 157-164
Kozłowska H., Troszyńska A., Zieliński H., Buciński A., Lamparski G. Wykorzystanie nasion rzepaku do produkcji kiełków jadalnych. The use of rapeseeds for sprouts production in human nutrition. 165-174
Szukalska E., Hazuka Z., Pawłowicz P. Uwodornienie oleju sojowego i rzepakowego na katalizatorach miedziowych promotorowanych niklem i tlenkiem glinu. Hydrogenation of soybean and rapeseed oil with copper catalysts activated with nickel and aluminium oxide. 175-186
Migdał W., Barowicz T., Borowiec F., Pieszka M. Wpływ dodatku oleju słonecznikowego lub CLA w dawkach pokarmowych dla tuczników na umięśnienie i profil kwasów tłuszczowych w tkankach. Effect of sunflower oil or conjugated linoleic acids (CLA) addition in feed rations for fatteners on meatness and fatty acid profile in tissues. 187-200
Barowicz T., Brzóska B., Pieszka M. Wpływ dodatku oleju lnianego i witaminy E do mieszanek na koncentrację selenu (Se) we krwi oraz zawartość witaminy E i skład kwasów tłuszczowych mięśnia najdłuższego u tuczników. The effect of linseed oil and vitamin E addition to diets on selenium (Se) concentration in blood and also vitamin E level and fatty acids composition in the fatteners’ longissimus dorsi muscle. 201-206
Michalski K. Oznaczanie morfiny w dojrzałych pustych makówkach za pomocą NIRS dla potrzeb prac hodowlanych. Measuring of morphine content in ripe empty poppy capsules by NIRS method for breeding purposes. 207-212