IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Spis treści numeru

Spis Treści [100,11 kB] - Spis Treści

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Jankowski K.J., Buszyński W.S., Hulanicki P. Związek pomiędzy komponentami plonu a plonem nasion roślin oleistych z rodziny Brassicaceae Relationship between yield components and seed yield obtained from oil crops of the family Brassicaceae 7-25
Jankowski K.J., Budzyński W.S., Dubis B. Związek pomiędzy komponentami plonu a plonem ziarna pszenicy ozimej (Triticum aestivumssp. vulgare L.) uprawianej po rzepaku ozimym Correlations between the yield components and grain yield of winter wheat (Triticum aestivum ssp. vulgare L.) grown after winter rapeseed 26-38
Wielebski F. Rola siarki w kształtowaniu ilości i jakości plonu rzepaku ozimego The role of sulphur as a factor affecting quantity and quality of yield of winter oilseed rape 39-59
Czarnik M., Jarecki W., Bobrecka-Jamro D., Jarecka A. Wpływ gęstości siewu oraz nawożenia dolistnego na plonowanie odmian rzepaku ozimego The effects of sowing density and foliar feeding on yielding of winter oilseed rape cultivars 60-68
Wójtowicz M., Wójtowicz A. Skuteczność chwastobójcza herbicydów w ochronie odmian maku siewnego (Papaver somniferum L.) Efficacy of herbicides in protection of poppy (Papaver somniferum L.) cultivars against weeds 69-84
Silska G., Bocianowski J., Nowosad K., Praczyk M. Ocena niektórych cech morfologicznych zasobów genowych lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.) zgromadzonych w latach 1955–1971 w Polsce Evaluation of some morphological traits of flax gene resources (Linum usitatissimum L.) collected within 1955–1971 in Poland 85-96
Szała L., Cegielska-Taras T., Adamska E., Kaczmarek Z. Ocena interakcji genotypowo-środowiskowej plonu nasion populacji linii DH rzepaku ozimego otrzymanych z mieszańców F1 krzyżowania odwrotnego Evaluation of genotype-environment interaction of the seed yield of DH line population of winter oilseed rape from F1 hybrids of reciprocal crosses 97-114