IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Spis treści numeru

spis treści [61,68 kB] - Spis Treści

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Rosiak E. Światowy rynek biodiesla i surowców do jego produkcji The world market of biodiesel and raw materials for its manufacture 7-19
Krzymański J. Podwójnie ulepszona gorczyca biała (Sinapis alba L. syn. Brassica hirta) – jako źródło białka i oleju Double low white mustard (Sinapis alba L. syn. Brassica hirta) is a source of protein and oil 21-35
Nowakowski M., Skonieczek P., Żurek M., Matyka Ł., Wąsacz E., Piętka T. Plonowanie wybranych rodów i odmian gorczycy białej uprawianych w międzyplonie ścierniskowym na dwu typach gleb Yields of selected white mustard lines and varieties cultivated as catch crop on two types of soil 37-47
Dąbrowska G. Rola genów metalotionein i mikroorganizmów w reakcji rzepaku na działanie czynników stresowych The role of metallothionein genes and microorganisms in the reaction of rape to stress factors 49-58
Dobrzycka A., Olejnik A., Wolko J. Prosta i szybka metoda izolacji DNA z roślin rzepaku A simple and rapid method of DNA isolation from oilseed rape plants 59-70
Kluza-Wieloch M., Maciejewska-Rutkowska I., Sitek M. Zmienność ziaren pyłku u różnych typów odmian lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.) Pollen variability of selected cultivars of common flax (Linum usitatissimum L.) 71-85
Kluza-Wieloch M. Zmienność nasion różnych typów odmian lnu zwyczajnego Linum usitatissimum L. Variability of seed characteristics in different types of cultivars of common flax Linum usitatissimum L. 87-104
Praczyk M., Heller K., Silska G., Baraniecki P., Wielgus K., Makowiecka J. Analiza biometryczna wybranych odmian lnu oleistego o zróżnicowanej aktywności wiązania kadmu z gleby Biometric analysis of selected linseed varieties in terms of different ability of cadmium absorption from soil 105-115