IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Spis treści numeru

Spis Treści [65,23 kB] - Spis Treści

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Rosiak E. Krajowy rynek rzepaku w sezonie 2011/12 Domestic oilseed market in the season of 2011/12 7-18
Rembeza J. Powiązania pomiędzy cenami rzepaku w Polsce i na rynku międzynarodowym Rapeseed price linkages between Polish and international market 19-26
Krzymański J., Krótka K., Ogrodowczyk M. Woś H., Biliński R., Budzianowski G., Zagierska J. Competition between plants from adjacent plots in field trial with winter oilseed rape (Brassica napus L.). 1. Effects of plant competition and variability of soil fertility inside the block Konkurencja pomiędzy roślinami z sąsiadujących poletek w doświadczeniu polowym z rzepakiem ozimym. 1. Skutki konkurencji roślin i zmienności żyzności gleby wewnątrz bloku 27-40
Bocianowski J., Liersch A., Bartkowiak-Broda I. Wpływ zróżnicowania na poziomie genetycznym na zróżnicowanie na poziomie fenotypowym linii rodzicielskich mieszańców F1 CMS ogura rzepaku ozimego (Brassica napus L.) Influence of diversity at the genetic level on the phenotypic diversity parental lines of CMS ogura winter oilseed rape hybrids (Brassica napus L.) 41-54
Brachaczek A., Kaczmarek J., Kosiada T., Jędryczka M. Występowanie suchej zgnilizny kapustnych na wybranych odmianach rzepaku ozimego i ich plon w warunkach doświadczeń łanowych w Wielkopolsce Occurrence of stem canker symptoms and seed yield of selected cultivars of winter oilseed rape in field experiments in Great Poland 55-72
Vlažný P., Šimka J., Cihlář P., Vašák J. Stosowanie sygnalizacji do ochrony maku przeciwko tuszelowi makowcowi (Stenocarus ruficornis Stephens) Use of signalization for chemical protection of poppy against poppy root weevil (Stenocarus ruficornis Stephens) 73-80
Matysiak K., Kaczmarek S., Kierzek R. Wpływ wyciągu z alg morskich Ecklonia maxima (Kelpak SL) na rośliny rzepaku ozimego Effect of algae Ecklonia maxima (Kelpak SL) on winter oilseed rape 81-88
Šimka J., Mikšík V., Bečka D., Vašák J., Zukalová H. Znaczenie jesiennego stosowania klasycznych i stabilizowanych nawozów azotowych w nawożeniu rzepaku ozimego (Brassica napus L. convar. napus f. biennis) Importance of autumnal application of nitrogen and stabilized nitrogen fertilizers in winter rapeseed nutrition (Brassica napus L. convar. f. napus biennis) 89-98
Wierzbowska J, Bowszys T., Sternik P. Wpływ nawożenia mineralnego na zawartość i jakość tłuszczu w niełupkach ostropestu plamistego (Sylibum marianum L. Gaertner) Effect of mineral fertilization on the content and quality of fat in the achenes of milk thistle (Sylibum marianum L. Gaertner) 99-112
Wielebski F. Zawartość substancji szkodliwych w nasionach i słomie lnu oleistego (Linum usitatissimum L.) uprawianego w bezpośrednim sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych The content of detrimental substances in seeds and straw of linseed (Linum usitatissimum L.) grown in the direct neighbourhood of routes 113-126
Silska G., Praczyk M. Ocena obiektów kolekcyjnych lnu oleistego (Linum usitatissimum L.) Evaluation of the collectin accessions of linseed (Linum usitatissimum L.) 127-138
Żbikowska A., Marciniak-Łukasiak K., Onacik-Gür S. Preferencje i wiedza żywieniowa konsumentów w zakresie tłuszczów do smarowania pieczywa Preferences and consumers food knowledge on fat spreads 139-148