IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Spis treści numeru

Spis Treści [98,61 kB] - Spis Treści

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Kaczmarek J., Brachaczek A., Jędryczka M. Wpływ terminu stosowania fungicydu zawierającego flusilazol na skuteczność ochrony rzepaku ozimego przed suchą zgnilizną kapustnych The influence of the fungicide containing flusilazole on the effectiveness of the protection of oilseed rape against stem canker of brassicas 153-166
Brachaczek A., Kaczmarek J., Michalski K., Jędryczka M. Wpływ terminu stosowania fungicydu zawierającego flusilazol na plon i jakość nasion rzepaku ozimego The influence of the fungicide containing flusilazole on yield and seed quality of winter oilseed rape 167-180
Dawidziuk A., Jędryczka M. Modelowanie matematyczne cykli życiowych mikroorganizmów chorobotwórczych jako narzędzie ochrony rzepaku przed chorobami grzybowymi Mathematical modeling of life cycles of pathogenic microorganisms as a tool to protect oilseed rape against fungal diseases 181-194
Spasibionek S., Krótka K. Badania nad dziedziczeniem zawartości kwasów tłuszczowych C:18 w oleju z nasion mutantów rzepaku ozimego (Brassica napus L.) Study on the inheritance of C18-fatty acids content in seed oil of winter oilseed rape mutants (Brassica napus L.) 195-210
Sosnowska K. Wykorzystanie krzyżowania oddalonego do poszerzania zmienności genetycznej w rodzaju Brassica sp. The usage of distant crosses for the extension of genetic variation in Brassica sp. 211-222
Wójtowicz M., Wielebski F. Zdolności kompensacyjne rzepaku uszkodzonego przez czynniki stresogenne na różnych etapach jego rozwoju oraz ich efektywność (artykuł przeglądowy) Compensation ability in oilseed rape damaged by stress factors occurring in different stages of plant development and their effectiveness (a review) 223-230
Wójtowicz M. Rola głównych elementów plonotwórczych w kształtowaniu poziomu plonowania odmian maku siewnego (Papaver somniferum L.) The effect of basic yield making components on yield level of poppy cultivars 231-238
Dziamba J., Dziamba Sz. Wpływ przedsiewnej stymulacji nasion światłem czerwonym na zawartość składników pokarmowych w nasionach pokolenia potomnego rzepaku ozimego I. Zawartość podstawowych składników pokarmowych Influence of pre-sowing red light stimulation on nutrients contents in winter rape seeds I. Basic nutrient contents 239-248
Dziamba J., Dziamba Sz. Wpływ przedsiewnej stymulacji nasion światłem czerwonym na zawartość składników pokarmowych w nasionach pokolenia potomnego rzepaku ozimego II. Zawartość i skład kwasów tłuszczowych Influence of pre-sowing red light stimulation on nutrients content in winter rape seeds II. Fatty acid content and composition 249-256
Myszka K., Boros D., Piotrowska A., Bartkowiak-Broda I. Porównanie składu chemicznego śrut rzepakowych uzyskanych z rzepaku ozimego (Brassica napus L.) o zróżnicowanej barwie nasion Comparison of chemical composition of rapeseed meals derived from winter rapeseed (Brassica napus L.) differing in colour of seeds 257-268
Banaszkiewicz T. Ocena mieszanek zawierających makuchy z dwóch odmian rzepaku uzupełnionych i nieuzupełnionych preparatem enzymatycznym w żywieniu kurcząt brojlerów The estimation of diets with rapeseed cakes from two cultivars supplemented and non-supplemented with enzyme preparation for broiler chickens 269-279