IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Spis treści numeru

Spis Treści [74,78 kB] - Spis Treści

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Bartkowiak-Broda I., Krzymański J. Wspomnienie o dr. Henryku Cichym (*17.09.1951 – †6.01.2011) 7-8
Nogala-Kałucka M., Siger A. Tokochromanole – bioaktywne związki roślin oleistych. Od biosyntezy do biomarkerów. Tocochromanols – bioactive compounds of oilseeds. From biosynthesis to biomarkers. 9-28
Ogrodowczyk M., Walkowiak M. Zmiany fenotypowe roślin maku oleistego (Papaver somniferum L.) po kwitnieniu i akumulacja morfiny w makówkach. I. Rozwój roślin i makówek maku oleistego po kwitnieniu Phenotypic changes in poppy plants (Papaver somniferum L.) after flowering and accumulation of morphine in poppy capsules I. The development of a poppy plants and poppy capsules after flowering 29-46
Walkowiak M., Ogrodowczyk M. Zmiany fenotypowe roślin maku oleistego (Papaver somniferum L.) po kwitnieniu i akumulacja morfiny w makówkach. II. Badania nad akumulacją morfiny w makówkach pomiędzy końcem kwitnienia a pełną dojrzałością Phenotypic changes in poppy plants (Papaver somniferum L.) after flowering and accumulation of morphine in poppy capsules. II. The study on accumulation of morphine in poppy capsules between the end of flowering and maturity 47-60
Wielebski F. Wpływ nawożenia siarką w warunkach stosowania zróżnicowanych dawek azotu na plonowanie różnych typów odmian rzepaku ozimego The effect of sulphur fertilization on the yield of different breeding forms of winter oilseed rape in the conditions of diverse nitrogen rates 61-78
Wielebski F. Wpływ nawożenia siarką w warunkach stosowania zróżnicowanych dawek azotu na skład chemiczny nasion różnych typów odmian rzepaku ozimego The effect of sulphur fertilization on chemical composition of seeds of different breeding forms of winter oilseed rape in the conditions of diverse nitrogen rates 79-95
Malarz W., Kozak M., Kotecki A. Wpływ wiosennego nawożenia różnymi nawozami siarkowymi na rozwój i cechy morfologiczne rzepaku ozimego odmiany ES Saphir he effect of spring fertilization with different sulphur fertilizers on the growth and morphological features of winter oilseed rape ES Saphir cultivar 97-106
Malarz W., Kozak M., Kotecki A. Wpływ wiosennego nawożenia różnymi nawozami siarkowymi na wysokość i jakość plonu nasion rzepaku ozimego odmiany ES Saphir The effect of spring fertilization with different sulphur fertilizers on the quality and quantity of seed yield of winter oilseed rape ES Saphir cultivar 107-115
Jarecki W., Bobrecka-Jamro D. Reakcja rzepaku jarego odmiany Huzar na gęstość siewu i dokarmianie dolistne mocznikiem The reaction of the Huzar cultivar of spring oilseed rape to the density of sowing and to leaf feeding with urea 117-126
Milczarek A., Osek M., Turyk Z., Janocha A. Wpływ czasu przechowywania na skład chemiczny mięsa kurcząt brojlerów żywionych mieszankami natłuszczonymi olejem lnianym i zawierającymi różne dawki witaminy E Effect of storage period on chemical composition of meat from broiler chicken fed mixtures oiled with linseed oil and including various doses of vitamin E 127-136
Gwardiak H., Różycki K., Ruszkarska M., Tylus J., Walisiewicz-Niedbalska W. Ocena estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) uzyskanych z wybranych surowców Evaluation of fatty acid methyl esters (FAME) obtained from various feedstock 137-147