IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Spis treści numeru

Spis Treści [64,12 kB] - Spis Treści

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Baranyk P., Krzymański J. Prof. Ing. Andrej Fábry, Dr Sc. Prof. Ing. Andrej Fábry, Dr Sc. 7-10
Rosiak E. Handel zagraniczny nasionami i produktami roślin oleistych po integracji z Unią Europejską Foreign trade in oilseeds and its products after Poland’s accession to the EU 11-20
Popławska W., Ogrodowczyk M., Bartkowiak-Broda I., Krótka K. Analiza zmienności składników plonu oraz wielkości efektu heterozji u mieszańców F1 rzepaku ozimego (Brassica napus L.) Analysis of yield components and heterosis effect variability in winter oilseed rape (Brassica napus L.) F1 hybrids 21-34
Kluza-Wieloch M., Muśnicki Cz. Tempo kwitnienia koszyczków i kwiatów u różnych odmian słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.) Flowering rates of capitulum and florets of different cultivars of common sunflower (Helianthus annuus L.) 35-48
Jędryczka M., Plachká E., Kaczmarek J., Poslušná J., Latunde-Dada A.O., Mączyńska A. Monitorowanie zarodników workowych grzybów Leptosphaeria maculans i L. biglobosa w rejonie Sudetów Wschodnich wspólna inicjatywa Polski i Czech Monitoring of Leptosphaeria maculans and L. biglobosa ascospores around East Sudethian mountains – a joint initiative of Poland and the Czech Republic 49-66
Brachaczek A., Kamiński M., Kaczmarek J., Jędryczka M. Wartość gospodarcza odmian rzepaku ozimego w doświadczeniach produkcyjnych po zastosowaniu pełnej technologii fungicydowej ochrony roślin z wykorzystaniem systemu prognozowania SPEC Economic value of oilseed rape cultivars under production conditions with full fungicide protection technology using the SPEC forecasting system 67-84
Dąbrowska G., Hrynkiewicz K., Kłosowska K., Trejgell A., Mierek-Adamska A. Wpływ bakterii ryzosferowych na kiełkowanie nasion Brassica napus L. w obecności metali ciężkich (Cd, Cu, Pb, Zn) The effect of rhizobacteria on germination of Brassica napus L. seeds in the presence of heavy metals (Cd, Cu, Pb, Zn) 85-98
Kulig B., Oleksy A., Pyziak K., Styrc N., Staroń J. Wpływ warunków siedliskowych na plonowanie oraz zróżnicowanie wybranych wskaźników roślinnych populacyjnych odmian rzepaku ozimego The influence of habitat conditions on the yield and size of selected plant indices of open pollinated cultivars of winter rape 99-114
Gaj R. Wpływ zróżnicowanego poziomu nawożenia rzepaku ozimego potasem na stan odżywienia roślin w początku wzrostu pędu głównego i na plon nasion Effect of different level of potassium fertilization on winter oilseed rape nutritional status at the initiation of the main stem growth and on the seed yield 115-124
Nowak A., Wróbel J. Wpływ wybranych regulatorów wzrostu na plonowanie soi (Glycine max L. Merr) w warunkach kontrolowanego uwilgotnienia podłoża Impact of selected growth regulators on yielding of soybean (Glycine max L. Merr) in control requirements of substrate moisture 125-132
Płuciennik E., Kita A., Figiel A. Wpływ temperatury prażenia na właściwości nasion słonecznika The influence of roasting temperature on properties of sunflower seeds 133-144
Seidler-Łożykowska K., Król D., Bocianowski J. Zawartość olejku eterycznego i jego skład w owocach pochodzących z kolekcji kminku zwyczajnego (Carum carvi L.) Content of essential oil and its composition in fruit originated from caraway (Carum carvi L.) collection 145-158
Banaszkiewicz T., Stachurska K., Borkowska K., Wysmyk J. Wpływ dodania różnej ilości preparatu enzymatycznego na wartość pokarmową mieszanek dla kurcząt brojlerów The effect of addition of different quantity of enzyme preparation on nutritive value of mixtures for broiler chickens 159-168