IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Spis treści numeru

Spis Treści [66,71 kB] - Spis Treści

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Rosiak E. Krajowy rynek rzepaku w sezonie 2009/2010 (prognoza) Domestic Oilseed Market in the season of 2009/2010 (prognosis) 149-160
Bocianowski J., Liersch A., Bartkowiak-Broda I. Badanie zmienności fenotypowej mieszańców F1 CMS ogura rzepaku ozimego i ich form rodzicielskich za pomocą statystycznych metod wielowymiarowych Investigation of phenotypic distance of  F1 CMS ogura winter oilseed rape hybrids and parental lines using multivariate statistical methods 161-184
Szała L., Kaczmarek Z., Adamska E., Cegielska-Taras T. Efekty transgresji w populacjach linii DH rzepaku ozimego (Brassica napus L.) uzyskanych z mieszańców F1 z krzyżowania odwrotnego odm. Californium i DH W-15 Effects of transgression in DH line populations of winter oilseed rape (Brassica napus L.) obtained from F1 hybrids of the reciprocal cross cv. Californium and DH W-15 185-196
Jędryczka M., Stachowiak A., Olechnowicz J., Karolewski Z., Podleśna A. Porównanie zestawu genów awirulencji i ras w kolekcjach izolatów chorobotwórczego grzyba Leptosphaeria maculans w Polsce The comparison of composition of avirulence genes and races in collections of phytopathogenic fungus Leptosphaeria maculans in Poland 197-206
Starzycka E., Starzycki M., Kauzik M., Woś H., Cichy H., Budzianowski G. Ocena odporności rzepaku ozimego na porażenie przez Leptosphaeria spp. i Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary w doświadczeniach przeprowadzonych w Małyszynie i Borowie, w latach 2007–2009 Evaluation of winter rape resistance to Leptosphaeria spp. and Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary in trials conducted in Małyszyn and Borowo in 2007–2009 207-222
Kauzik M., Starzycka E., Starzycki M. Postęp w badaniach nad suchą zgnilizną kapustnych (Leptosphaeria spp.) Progress in research on phoma stem canker (Leptosphaeria spp.) 223-244
Mrówczyński M., Korbas M., Praczyk T., Gwiazdowski R., Jajor E., Pruszyński G., Wachowiak H. Ochrona roślin w integrowanej produkcji rzepaku Plant protection in integrated oilseed rape production 245-256
Węgorek P., Mrówczyński M., Zamojska J. Wpływ insektycydów na ilość i jakość plonu rzepaku ozimego The influence of insecticides on the quality and quantity of oilseed rape 257-264
Jasińska-Stępniak A., Karwańska L. Wpływ kompozycji tokoferoli na zmiany oksydacyjne prób triacylogliceroli oleju słonecznikowego Effect of tocopherols composition on the oxidizing changes of triacylglycerol samples of sunflower oil 265-274
Jasińska-Stępniak A. Zmiany zawartości tokoferoli i kwasów tłuszczowych w olejach tłoczonych na zimno z orzechów włoskich, laskowych i migdałów Changes in the concentrations of tocopherols and fatty acids in cold pressed oils manufactured from walnuts, hazelnuts and almonds 275-288