IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Spis treści numeru

Spis Treści [66,73 kB] - Spis Treści

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Jankowski K., Budzyński W. Reakcja różnych form hodowlanych rzepaku ozimego na termin i gęstość siewu I. Jesienny wzrost i rozwój oraz przezimowanie roślin Response of different breeding forms of winter oilseed rape to date and density of sowing I. Growth in the autumn and winter survival of plants 177-194
Jankowski K., Budzyński W. Reakcja różnych form hodowlanych rzepaku ozimego na termin i gęstość siewu II. Plon nasion i jego składowe Response of different breeding forms of winter oilseed rape to date and density of sowing II. Seed yield and yield components 195-208
Wielebski F. Reakcja różnych typów odmian rzepaku ozimego na zmienne zagęszczenie roślin w łanie I. Plon nasion i jego składowe Response of different types of winter oilseed rape varieties to various plant density in the field I. Seed yield and its components 209-226
Wielebski F. Reakcja różnych typów odmian rzepaku ozimego na zmienne zagęszczenie roślin w łanie II. Jakość plonu nasion Response of different types of winter oilseed rape varieties to various plant density in the field II. Quality of seeds yield 227-236
Cieśliński M., Ostrowska D., Gozdowski D. Wpływ zagęszczenia roślin oraz nawożenia azotem na wybrane cechy morfologiczne i plonowanie rzepaku jarego (Brassica napus var. oleifera f. annua) I. Cechy morfologiczne Effects of plant density and nitrogen fertilization on some morphological traits and yield of spring rapeseed (Brassica napus var. oleifera f. annua) I. Morphological traits 237-250
Cieśliński M., Ostrowska D., Gozdowski D. Wpływ zagęszczenia roślin oraz nawożenia azotem na wybrane cechy morfologiczne i plonowanie rzepaku jarego (Brassica napus var. oleifera f. annua) II. Plon i jego składowe Effects of plant density and nitrogen fertilization on some morphological traits and yield of spring rapeseed (Brassica napus var. oleifera f. annua) II. Yield and yield making components 251-260
Wójtowicz M. Wpływ warunków środowiskowych i agrotechnicznych na plonowanie odmian maku (Papaver somniferum L.) Effect of environmental and agronomic conditions on yield of poppy cultivars 261-270
Wójtowicz M. Postęp w technologii uprawy rzepaku w różnych rejonach świata Progress in oilseed rape cultivation technology in different regions of the world 271-278
Wójtowicz M. Uprawa rzepaku w Chinach Oilseed rape cultivation in China 279-282
Seta G., Wolski A., Mrówczyński M. Zastosowanie nowych insektycydów i ich mieszanin z fungicydami w programie ochrony łuszczyn rzepaku ozimego Combined application of new insecticides and fungicides in the programme of pod pests control on winter oilseed rape 283-292
Osek M., Milczarek A., Janocha A., Klocek B. Wpływ czasu podawania zwiększonej dawki witaminy E w mieszankach z olejem lnianym na wskaźniki odchowu i wartość rzeźną kurcząt brojlerów Influence of vitamin E level in mixtures with linseed oil on rearing results and post-slaughter value of broiler chickens 293-302
Wroniak M., Łukasik D. Ocena stabilności oksydatywnej wybranych olejów spożywczych tłoczonych na zimno Evaluation of oxidative stability of selected cold pressed edible oils 303-318