IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Spis treści numeru

spis treści [83,47 kB] - Spis Treści

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Popławska W., Liersch A., Bartkowiak-Broda I., Krótka K. Analiza izoenzymatyczna polimorfizmu polskich odmian rzepaku ozimego (Brassica napus L. var. oleifera) Isozyme analysis of polymorphism of winter rapeseed Polish cultivars (Brassica napus L. var. oleifera) 9-26
Mikołajczyk K. Nowe osiągnięcia analiz genetycznych w hodowli molekularnej rzepaku Recent achievements of genetic analyses in oilseed rape molecular breeding 27-38
Springer B., Wojciechowski A., Wiąz P. Określenie efektywności i stopnia zgodności w krzyżowaniach oddalonych rzepaku jarego B. napus var. oleifera f. annua (CMS) z wybranymi gatunkami Brassica o jasnej okrywie nasiennej The assessment of effectiveness and crossing compatibility in wide hybridization of B. napus var. oleifera f. annua (CMS) with yellow seeded Brassica species 39-54
Springer B., Mikołajczyk S., Świątek P. Zastosowanie kultur in vitro izolowanych zarodków w krzyżowaniach oddalonych rzepaku (Brassica napus L.) z wybranymi żółtonasiennymi gatunkami Brassica The application of embryo rescue technique in interspecific crosses of oilseed rape (Brassica napus L.) with some yellow seeded Brassica species 55-66
Spasibionek S. Postępy w badaniach nad genetyką i hodowlą rzepaku (Brassica napus L.) Recent progress in research on genetics and breeding of oilseed rape (Brassica napus L.) 67-74
Piętka T. Postępy w badaniach nad genetyką i hodowlą roślin oleistych z rodzaju Brassica (z wyłączeniem Brassica napus L.) Progress in research on genetics and breeding of oilseed crop of Brassica type (excluding Brassica napus L.) 75-84
Cegielska-Taras T., Adamska E., Kaczmarek Z., Szała L. Reakcja komponentów plonu nasion podwojonych haploidów rzepaku ozimego (Brassica napus L.) na zróżnicowane środowiska Response of components of doubled haploids seed yield of winter oilseed rape (Brassica napus L.) to diverse environments 85-96
Adamska E., Szała L., Cegielska-Taras T., Kaczmarek Z. Wielowymiarowe efekty GCA i SCA linii podwojonych haploidów rzepaku ozimego uzyskane w analizie cech struktury plonu oraz zawartości tłuszczu mieszańców F1 linia × tester Multidimensional GCA and SCA effects in doubled haploid lines of winter rape in the analysis of yield structure characteristics and oil content of F1 line × tester crosses 97-108
Ogrodowczyk M., Wawrzyniak M. Badania zawartości morfiny w makówkach z pędu głównego i pędów bocznych rośliny w różnych formach maku lekarskiego (Papaver somniferum L.) Investigations of morphine content in capsules from main and lateral plant stems in different forms of opium poppy (Papaver somniferum L.) 109-118
Piętka T., Krzymański J. Bamberka – zeroerukowa gorczyca biała Bamberka – zero erucic white mustard 119-124
Hernacki B. Rzepak żółtonasienny – aktualny stan badań w skali światowej, problemy i zagadnienia Yellow rapeseed – current research over the world, main issues and problems 125-150
Walkowiak M. Zastosowanie hodowli rekombinacyjnej, mutacyjnej oraz androgenezy in vitro w badaniach nad lnem oleistym (Linum usitatissimum L.) The recombination breeding, mutagenesis and in vitro androgenesis in the investigations on linseed (Linum usitatissimum L.) 151-156
Klóska Ł. Gorczyca biała (Sinapis alba L.) w kulturach in vitro In vitro culture of white mustard (Sinapis alba L.) 157-162
Aleksandrzak Ł., Broda Z., Michalski K., Kurasiak-Popowska D. Charakterystyka zawartości kwasów tłuszczowych w nasionach chwastów rzepakopodobnych Characteristics of fatty acid content in seeds of rapeseed-like weeds 163-174