IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Spis treści numeru

SPIS TREŚCI [78,46 kB] - XXI (3) 2000

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Spasibionek S., Byczyńska B., Krzymański J. Mutanty rzepaku ozimego podwójnie ulepszonego o zmienionym składzie kwasów tłuszczowych. Mutants of double low winter oilseed rape (Brassica napus L.) with changed fatty acid composition. 715-724
Kuchtová P., Vašák J., Hyklová I., Baranyk P. Możliwości wpływania na redukcję organów generatywnych u rzepaku ozimego. Possibilities to influence on the reduction of generative organs of winter oilseed rape (Brassica napus L.). 725-742
Havel J., Kolovrat O., Kameníková L., Bechyně M. Opracowanie metody wstępnego testowania i poszukiwanie źródeł genetycznych maku (Papaver somniferum) z wysoką zawartością tebainy. Development of the screening method and search for genetic resources of the opium poppy (Papaver somniferum) with high thebaine content. 743-748
Mikšík V., Vašák J. Wpływ przedsiewnego traktowania azotem i zawartości Nmin w glebie na gromadzenie biomasy w roślinach rzepaku na jesieni. Influence of pre-seeding treatment with nitrogen and Nmin soil content on accumulation of biomass in rapeseed plants in autumn. 749-758
Kołodziej J., Pisulewska E. Wpływ czynników meteorologicznych na plon nasion i tłuszczu oraz zawartość tłuszczu w nasionach dwóch odmian soi. Effect of climatic factors on seed yield, fat yield and fat content in seeds of two soybean cultivars. 759-776
Woś H., Bartkowiak-Broda I., Budzianowski G., Krzymański J. Hodowla mieszańcowa rzepaku jarego i ozimego w ZD HAR Małyszyn. Breeding works on winter and spring oilseed rape hybrids at Malyszyn. 777-784
Nerad D., Vašák J. Rola roślin wabiących owady w ochronie rzepaku Brassica napus L. Role of attractive plants in oilseed rape (Brassica napus L.) protection. 785-790
Vašák J., Zukalová H., Kuchtová P., Mikšík V., Sova A. Intensywna technologia produkcji rzepaku ozimego. Intensive cultivation technology of winter oilseed rape (Brassica napus L.). 791-800
Michalski K., Czernik-Kołodziej K. Zastosowanie spektrofotometrii w bliskiej podczerwieni (NIR) do oznaczania podstawowych składników nasion rzepaku. Application of NIR spectrometry for analysis of basic chemical constituents of rapeseed. 801-806
Franek M., Rola H. Wpływ bioregulatora Antywylegacz Płynny 675 SL na niektóre odmiany rzepaku ozimego. Influence of growth regulator 675 SL on some varieties of winter oilseed rape. 807-812
Bowszys T., Krauze A. Wpływ nawozów borowych na plony, zawartość i pobranie boru przez rzepak jary odmiany Star. Effect of boron fertilizers on yield, content and uptake of boron by spring oilseed rape variety Star. 813-818
Murawa D., Warmiński K., Pykało I. Skład kwasów tłuszczowych oleju z nasion rzepaku jarego w zależności od stosowanych herbicydów. Fatty acids composition in oil of spring rapeseed in relation to applied herbicides. 819-828
Matuszczak M., Bartkowiak-Broda I. Zagadnienia przedstawione podczas Trzeciego Międzynarodowego Sympozjum o Roślinach Kapustnych oraz Dwunastych Warsztatów Genetyki Roślin Krzyżowych „Brassica 2000”. Main theses of 3rd International Symposium on Brassicas and 12th Crucifer Genetics Workshop – Brassica 2000. 829-832
Wójtowicz M., Wielebski F. Główne tezy przedstawione na Trzecim Międzynarodowym Kongresie Uprawowym „Zaspokojenie przyszłych potrzeb ludzkości”. Main theses of 3rd International Crop Science Congress „Meeting future human needs”. 833-836
Liersch A. Sprawozdanie z Kongresu poświęconego 100-leciu ogłoszenia praw Mendla. Mendel Centenary Congress – MCC-2000. 837-838
Starzycki M. Przegląd niektórych prac prezentowanych na Piątym Kongresie Europejskiej Fundacji Fitopatologicznej EFPP 2000. Review of some papers from 5th Congress of the European Foundation for Plant Pathology EFPP 2000. 839-842
Cegielska-Taras T. Kongres Biotechnologiczny w Berlinie. World Congress on Biotechnology – Biotechnology 2000. 843-844
Bartkowiak-Broda I. 17. Konferencja Technologii Uprawy Rzepaku (Systém Výroby Řepky). 17th Symposium on Technology of Rapeseed Cultivation. 845-848