IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Spis treści numeru

SPIS TREŚCI [84,19 kB] - XXI (1) 2000

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Bartkowiak-Broda I. 70-te urodziny Profesora Jana Krzymańskiego. A Tribute to Professor Jan Krzymański 1-6
Krzymański J. Perspektywy badań nad rzepakiem i jego hodowlą. Prospects of research and breeding on oilseed rape (Brassica napus L.). 7-14
Niemirowicz-Szczytt K. Transgeniczny rzepak na tle innych gatunków roślin modyfikowanych genetycznie. Transgenic oilseed rape as a representative of agricultural genetically modified plants. 15-20
Sadowski J., Quiros C.F., Babula D., Kaczmarek M., Ziółkowski P. Mapowanie podstawowych genomów w rodzaju Brassica. Mapping of basic genomes in Brassica genus. 21-32
Nawracała J. Charakterystyka mutantów soi otrzymanych po zastosowaniu mutagenów chemicznych i fizycznych. Characteristics of soybean mutants obtained after chemical and physical mutagens treatment. 33-46
Murkowski A. Oddziaływanie spermidyny na reakcje świetlne fotosyntezy roślin rzepaku oraz podwyższenie ich odporności na stres wodny. Effect of spermidine on light reactions of photosynthesis in oilseed rape plants and enhancement of their water stress resistance. 47-54
Wójtowicz M., Wielebski F. Porównanie zrestorowanych odmian mieszańcowych z odmianą wyprowadzoną z linii podwojonych haploidów i odmianami populacyjnymi rzepaku ozimego. Comparison of restored hybrids with cultivar developed from lines of doubled haploids and open pollinated varieties of winter oilseed rape. 55-64
Wójtowicz M., Wielebski F. Wpływ warunków siedliskowych na jesienny rozwój oraz przezimowanie odmian rzepaku ozimego. Effect of habitat conditions on development in autumn and overwintering of winter oilseed rape cultivars. 65-72
Budzyński W., Jankowski K. Wpływ sposobu jesiennego nawożenia azotem na plonowanie i koszt uprawy rzepaku. Effects of autumn nitrogen fertilization on the yield and production cost of winter oilseed rape. 73-84
Barłóg P., Grzebisz W. Dynamika wzrostu i pobierania makroskładników przez rzepak ozimy w zależności od rodzaju nawozu i podziału drugiej dawki azotu. Growth dynamics, yield and nutrients uptake by winter oilseed rape fertilized with three types of nitrogenous fertilizer and a method of the second nitrogen rate division. 85-96
Weber Z., Karolewski Z. Wpływ terminu stosowania fungicydów na skuteczność ochrony rzepaku ozimego przed cylindrosporiozą (Pyrenopeziza brassicae Sutton et Rawlinson). Influence of fungicide application in winter oilseed rape control against light leaf spot (Pyrenopeziza brassicae Sutton et Rawlinson). 97-104
Mączyńska A., Krzyzińska B. Wpływ fungicydu Horizon 250 EW na zdrowotność, rozwój i plon rzepaku ozimego. Influence of Horizon 250 EW on health, development and yield of winter oilseed rape. 105-112
Seta G., Drzewiecki S., Mrówczyński M. Opłacalność stosowania insektycydów i ich mieszanin z nawozami do dolistnego stosowania w zwalczaniu słodyszka rzepakowego na rzepaku jarym w latach 1998–1999. Rentability of the beetle pollen control in the spring rape by combined application of insecticides and foliar fertilisers. 113-118
Franek M., Rola H. Systemy chemicznego zwalczania chwastów w rzepaku ozimym. Systems of chemical weed control in winter oilseed rape. 119-128
Pietryga J., Drzewiecki S. Wrażliwość odmian rzepaku jarego na herbicyd Pantera 040 EC. Susceptibility of spring oilseed rape varieties to herbicide Pantera 040 EC. 129-134
Tys J., Szwed G., Strobel W. Wartość technologiczna nasion rzepaku uzależniona od technologii zbioru i warunków przechowywania. Technology value of rapeseed depending on crop gathering and storage conditions. 135-144
Osek M. Wpływ czasu i warunków przechowywania na zmiany zachodzące we frakcji lipidowej wybranych produktów rzepakowych. Influence of storage time and conditions on changes in lipid fraction of some rapeseeds products. 145-156
Mińkowski K. Wpływ odmiany i wielkości nasion rzepaku ozimego na zawartość i skład chemiczny łupiny oraz zarodka. Influence of variety and size of winter rapeseed on content and chemical composition of hull and embryo. 157-166
Migdał W., Barteczko J., Borowiec F., Gardzińska A., Stawarz M. Wpływ udziału oleju sojowego w mieszankach treściwych dla tuczników na profil kwasów tłuszczowych tłuszczu schabu i szynki. Effect of content of the soyabean oil in complete mixtures for fatteners on a fatty acids profile of loin and ham fat. 167-176
Nogala-Kałucka M., Korczak J., Hęś M., Jędrusek-Golińska A., Wąsowicz E. Sterole z kondensatu po dezodoryzacji oleju rzepakowego jako inhibitory w procesie autooksydacji lipidów. Sterols from rapeseed oil postdeodorization condensate as inhibitors in the process of lipid autoxidation. 177-186
Jakubowski A., Braczko M. Wydzielanie fitosteroli z oleju talowego lub paku oleju talowego. Separation of fitosterols from tall oil or tall oil pitch. 187-214
Rotkiewicz D., Konopka I. Wpływ wybranych czynników technologicznych na zawartość fosforu w oleju rzepakowym. Effect of some technological factors on the content of phosphorus compounds in the rapeseed oil. 215-224
Rosiak E. Rynek roślin oleistych w Polsce. Oilseed Markets in Poland. 225-234
Wojciechowski A., Cichy H., Weigt M. Wyniki obserwacji morfologicznych oraz analiz cytogenetycznych i chemicznych roślin o morfotypie rzepiku występujących na plantacjach rzepaku ozimego. Results of morphological, cytogenetical and chemical observations of plants of turnip rape morphotype which were found on oilseed plantations. 237-248
Witucka H., Wolko Ł., Słomski R. Próba oznaczenia markerów genetycznych sprzężonych z cechą niskiej zawartości kwasu linolenowego u rzepaku (Brassica napus). Attempt to identification of genetic markers linked to quality of low level of linolenic acid in rapeseed (Brassica napus). 249-254

strona 1 z 2   12» »»