IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Wpływ siarki na plon i jakość rzepaku ozimego.
Wpływ siarki na plon i jakość rzepaku ozimego.
2, 2001

Autor:

Zukalová H., Matula J., Kuchtová P., Mikšík V.


Strony:

587-596


Streszczenie:

Badano zapotrzebowanie rzepaku ozimego na siarkę stosując wiosną dawki siarczanu amonowego (SA) 40, 80, 120, 160 kg S/ha. W doświadczeniu zastosowano również nawóz Hydro Sulfan (HSF), który jest optymalnie dostosowany do potrzeb żywieniowych rośliny. Zawiera on azot w łatwo przyswajalnej formie azotanowej (50%), a pozostałe 50% jest w wolniej pobieranej formie amonowej. Tak zrównoważony nawóz powodował szybki wzrost po ruszeniu wiosennej wegetacji, co wpłynęło pozytywnie na plon biomasy i nasion. Dawka 40 kg S/ha w formie HSF, zastosowana wiosną równała się w produkcji biomasy z dawką 160 kg S/ha w formie (SA). Plon nasion wzrastał ze zwiększaniem dawek siarki, najwyższy był przy dawce 160 kg S/ha w formie SA, ale nie dorównywał plonowi uzyskanemu przy stosowaniu wiosną 40 kg S/ha w formie HSF. Zawartość tłuszczu była także wyższa w porównaniu z dawkami siarki w formie SA. Zawartość glukozynolanów wzrosła około 10% u kombinacji z HSF stosowanym wiosną, co przy ich niskiej zawartości nie może zagrozić jakości rzepaku ozimego.


Słowa kluczowe:

rzepak, nawożenie siarką, siarczan amonu, Hydro Sulfan, jakość, plon, zawartość oleju, zawartość glukozynolanów


Summary:

The demand of oilseed rape for sulphur was observed by increased rates of S in form of ammonium sulphate (SA 40, 80, 120, 160 kg S/ha), in spring application. Hydro Sulfan (HSF) fertilizer was included into the trial which is the optimum nutrient need adapted for a plant. It contains N in immediately nitrate form (50%) and the next 50% is in less impressive ammonium form. This balancing fertilizer manifested quick growth after the beginning of spring vegetation activity, which positively exhibited the yield of biomass and seeds. The rate 40 kg S/ha in form of HSF, applied in spring can be compared with the production of biomass with the rate of 160 kg S/ha in form of ammonium sulphate. Seed yield increases with the increased rates of S. The highest is at 160 kg/ha dose as ammonium sulphate, but does not reach the yield at 40 kg S/ha as HSF. Oil content at the variant with HSF is also higher in comparison with the next doses S as ammonium sulphate. Glucosinolates increased about 10% at the variant with HSF, which can not threaten quality of oilseed rape for their low content.


Keywords:

oilseed rape, sulphur, sulphur fertilization, ammonium sulphate, Hydro Sulfan, quality, yield, oil content, glucosinolate content
Pełna treść artykułu:

Zukalová H., Matula J., Kuchtová P., Mikšík V. - [177,84 kB]
Wpływ siarki na plon i jakość rzepaku ozimego.