IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Zmienność odporności łuszczyn na pękanie w populacji popromiennej rzepaku ozimego.
Variability of pod shattering resistance in post irradiated population of winter oilseed rape.
2, 2001

Autor:

Bączkiewicz B., Łuczkiewicz T., Rudko T.


Strony:

579-586


Streszczenie:

Osypywanie powoduje znaczne straty plonu rzepaku ozimego, które wynoszą średnio 10–15%. W prezentowanej pracy przedstawiono zmienność podatności łuszczyn na pękanie w populacji popromiennej rzepaku ozimego oszacowaną metodą zaproponowaną przez Rudko, polegającą na określeniu siły potrzebnej do pęknięcia łuszczyny przy zginaniu u nasady łuszczyny. Analizowano podatność na osypywanie w obrębie rośliny, a także pomiędzy rodami wyselekcjonowanymi z populacji popromiennej. Współczynniki zmienności tej cechy dla roślin wahały się od 6,2 do 65,2%, a dla rodów od 20,9 do 47,1%. Stwierdzono istotną (na poziomie α = 0,01) zależność pomiędzy siłą potrzebną do pęknięcia łuszczyny z długością dzióbka (r = 0,17), długością łuszczyny (r = 0,25) oraz średnicą łuszczyny (r = 0,31).


Słowa kluczowe:

rzepak ozimy, zmienność, osypywanie


Summary:

Pod shattering makes great yield losses in winter oilseed rape; in average 10–15%. In this paper variability of pod resistance to shattering in post irradiated winter rape population is presented. The method used for evaluation of this trait was proposed by Rudko (2000). In this method force needed to crash the pod was measured when peduncle on the base of pod was bending. Pod resistance to shattering was analyzed within the plant as well as between the families selected from post irradiated population. Variability coefficients of this trait for single plants range from 6.2–65.2%, and for strains from 20.9–47.1%. Significant (α = 0.01) correlation coefficients between force necessary to crash the pod and rostrum length (r = 0.17), pod length (r = 0.25) and pod diameter (r = 0.31) were calculated.


Keywords:

winter oilseed rape, variability, pod shattering
Pełna treść artykułu:

Bączkiewicz B., Łuczkiewicz T., Rudko T. - [152,47 kB]
Zmienność odporności łuszczyn na pękanie w populacji popromiennej rzepaku ozimego.