IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Transformacja rzepaku genem reporterowym kodującym białko zielonej fluorescencji za pomocą Agrobacterium tumefaciens.
Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation of rapeseed with green fluorescent protein gene.
2, 2001

Autor:

Troczyńska J., Flasiński S., Drozdowska L.


Strony:

569-578


Streszczenie:

Segmenty hypokotyli rzepaku Brassica napus L. odmiany Bor izolowane z 5–7 dniowych siewek poddawano transformacji za pomocą Agrobacterium tumefaciens ABI zawierającego plazmid pMON30069 z genem selekcyjnym fosfotransferazą neomycyny NPTII warunkującym odporność na kanamycynę oraz genem kodującym białko zielonej fluorescencji (GFP) pod kontrolą konstytutywnego promotora z wirusa mozaiki kalafiora P-e35S. Po 24-godzinnej kokulturze eksplantaty wykładano na pożywkę stymulującą tworzenie pędów (sole MS, witaminy B5, 5 mg/L AgNO3, 2 mg/L BAP, 0,5 mg/L ZEA, 0,01 mg/L GA3). Różnicujące się pędy przenoszono na pożywkę elongacyjną (sole MS, witaminy B5). Pożywka indukująca tworzenie pędów oraz elongacyjna zawierały 20 mg/L kanamycyny jako czynnika selekcyjnego i 500 mg/L karbenicyliny hamującej rozwój Agrobacterium. Proces transformacji kontrolowano przy pomocy mikroskopu fluorescencyjnego. Na podstawie fluorescencji w świetle niebieskim stwierdzono ekspresję GFP w 2,3% pędów rzepaku uzyskanych po transformacji.


Słowa kluczowe:

rzepak, transformacja, regeneracja pędów, białko zielonej fluorescencji


Summary:

Hypocotyl explants excised from 5-7 day old seedlings of Brassica napus cv. Bor were transformed with Agrobacterium tumefaciens strain ABI containing a binary plasmid pMON30069 with the neomycin phosphotransferase gene (NPTII) and the green fluorescent protein gene (GFP) driven by P-e35S promoter from cauliflower mosaic virus. After 24 h co-incubation with Agrobacterium the explants were transferred to the shoot inducing medium (MS salts, vitamins B5, AgN03 5 mg/l, BAP 2 mg/l, ZEA 0.5 mg/l, GA3 0.01 mg/l). Shoots regenerated from hypocotyl calli were transferred to the elongation medium (MS salts, B5 vitamins). Shoot inducing medium and elongation medium contained 20 mg/l kanamycin for selection of transformed cells and 500 mg/l carbenicillin to control Agrobacterium growth. Microscopic evaluation of GFP fluorescence was used to monitor the transformation. The GFP expression under blue light was detected in 2.3% of rapeseed shoots obtained from transformation.


Keywords:

rapeseed, transformation, shoots regeneration, green fluorescent protein
Pełna treść artykułu:

Troczyńska J., Flasiński S., Drozdowska L. - [218,55 kB]
Transformacja rzepaku genem reporterowym kodującym białko zielonej fluorescencji za pomocą Agrobacterium tumefaciens.