IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Biopaliwa dla lotnictwa.
Biofuels for aviation.
2, 2001

Autor:

Pągowski Z.


Strony:

551-566


Streszczenie:

Zalety biopaliw takich jak alkohole (oraz etery) otrzymywane z wielu różnych roślin służących do ich produkcji, jak np. trzcina cukrowa, kukurydza, ziemniaki, zboża oraz estry metylowe lub etylowe wyższych kwasów tłuszczowych olejów otrzymywane z roślin oleistych, takich jak m.in. rzepak lub soja, potwierdzone badaniami w wielu ośrodkach badawczych, krajowych i zagranicznych, przekonują o celowości zastosowania ich w postaci mieszanek z lotniczymi paliwami węglowodorowymi lub w prawie czystej postaci jako nowe paliwa lotnicze. W referacie podano kilka informacji o pracach w Instytucie Lotnictwa i na świecie zmierzających do zastosowania ich także w lotnictwie. Proponuje się zintegrowanie działań badawczych w dziedzinie biopaliw lotniczych w Polsce


Słowa kluczowe:

AGE 85, estry, etanol, ETBE, paliwo rzepakowe, Jet-A1, JP-8, MTBE, MTHF, OxyDiesel, P-fuel, paliwa recyklingowe


Summary:

Biofuels like alcohol (and ethers) are produced from many different plants like sugar cane, corn, potatoes, cereals and methyl or ethyl esters of fatty oils are received from plants of rape, sunflower or soya. Due to similar properties to conventional petrol fuels, confirmed by investigations in many domestic and foreign research projects and experiences convince about their use in pure form or as blends with petrol fuels. This paper presents some data about positive effects of biofuels use in all means of transport including aviation and propose introduction of national strategic biofuel program similar to programs in European countries, the USA and Canada.


Keywords:

AGE 85, ester, ethanol, ETBE, rapeseed fuel, Jet-Al, MTBE, MTHF, OxyDiesel, P-fuel, recycling fuels
Pełna treść artykułu:

Pągowski Z. - [205,08 kB]
Biopaliwa dla lotnictwa.