IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Stan suszarnictwa nasion rzepaku w rejonie surowcowym Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A.
Technical status of rapeseed drying facilities in ZT Kruszwica area of seed supply.
2, 2001

Autor:

Rybacki R., Skawiński P., Lampkowski M.


Strony:

539-550


Streszczenie:

Przemysł tłuszczowy w trosce o wysoką jakość swoich produktów zmuszony jest do bardzo wnikliwej oceny skupowanego surowca. Kontrola jakości skupowanych nasion rzepaku pozwala wnioskować, że największe pogorszenie wartości technologicznej następuje w czasie czyszczenia, suszenia i przechowywania. Nasiona rzepaku z uwagi na budowę morfologiczną, anatomiczną i skład chemiczny są materiałem bardzo trudnym do tzw. obróbki pożniwnej, dużo trudniejszym od zbóż. Najmniejsze nieprawidłowości mogą spowodować nieodwracalne zmiany i znacznie obniżyć wartość technologiczną nasion oraz produktów ich przerobu. W celu wyeliminowania nieprawidłowości dokonano na przełomie roku 2000/2001 przeglądu 371 suszarń pracujących dla przemysłu tłuszczowego. W czasie tego przeglądu szczególną uwagę zwrócono na rok produkcji, typ urządzeń, stan techniczny, źródła energii, wykorzystanie wymiennika ciepła, temperaturę suszenia i sposób jej rejestracji. Ostatnim elementem tzw. obróbki pozbiorowej jest magazynowanie rzepaku. Dobór optymalnych warunków, tj. wilgotności, temperatury i czasu składowania ma decydujące znaczenie, bowiem nasiona rzepaku są bardzo podatne na rozwój pleśni, samozagrzanie i zbrylanie się, co w konsekwencji obniża lub nawet eliminuje nasiona rzepaku jako surowiec do produkcji oleju jadalnego.


Słowa kluczowe:

suszarnictwo, aparatura, parametry


Summary:

The domestic fat industry, being concerned about the high quality of its products, is forced to evaluate thoroughly the quality of the purchased raw materials. Thorough quality evaluation of the rape seeds leads to the conclusion that the biggest decrease in the technological value is reported during the cleaning, drying and storage of seeds. Rapeseeds is a very difficult material for the after–harvest processing due to their structure and chemical composition. Even small irregularities may considerably decrease the technological value of the seeds as well as the quality of the final products. In order to eliminate any prospective irregularities, there were 371 seed drying facilities audited at the end of 2000 and beginning of 2001. During the audit special attention was paid to the machines i.e. the year of production, types, technical condition, source of energy, use of heat exchanger, temperature during seeds drying and the ways of their registration. Rape seeds storage is the last element of the so called after-harvest processing. The optimum conditions of humidity, temperature and storage life are very important as rape seeds are extremely susceptible to mould development, self-heating and seed lumping that might decrease the quality or even eliminate such seeds as raw material for the production of edible oils.


Keywords:

seed drying, appliances, parameters
Pełna treść artykułu:

Rybacki R., Skawiński P., Lampkowski M. - [179,64 kB]
Stan suszarnictwa nasion rzepaku w rejonie surowcowym Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A.