IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Sytuacja na krajowym rynku rzepaku. stan obecny i prognoza na sezon 2001/02.
Domestic rapeseed market. current situation and outlook for the 2001/02 season.
2, 2001

Autor:

Rosiak E.


Strony:

527-538


Streszczenie:

Po dwóch kolejnych latach wysokiej (przekraczającej 1 mln ton) produkcji rzepaku w Polsce, w 2000 r. nastąpiło jej obniżenie. Ubiegłoroczne krajowe zbiory rzepaku i rzepiku wyniosły 958,7 tys. ton i były niższe o 173,2 tys. ton (o 15,3%) niż w 1999 roku. Spadek zbiorów nastąpił w wyniku zmniejszenia powierzchni zasiewów (o 19,9% do poziomu 436,8 tys. ha), gdyż plony rzepaku, mimo niekorzystnych warunków atmosferycznych jakie panowały wiosną (susza glebowa) wyniosły 21,9 dt/ha i były o 5,3% wyższe niż w roku poprzednim. Spadek produkcji i podaży wywołał wzrost cen rzepaku. Przeciętne ceny skupu rzepaku w III kwartale 2000 r. wyniosły 815 zł/t i były o około 30% wyższe niż przed rokiem. Wzrost cen rzepaku spowodował poprawę opłacalności jego produkcji także względem zbóż. Jednakże relacja cen rzepak : pszenica w dalszym ciągu kształtowała się na zbyt niskim poziomie, który nie zapewniał porównywalnej opłacalności obu kierunkom produkcji. W tej sytuacji nie nastąpił wzrost powierzchni zasiewów rzepaku ozimego pod zbiory 2001 roku. Zasiano go na około 380 tys. ha, tj. na powierzchni niewiele większej niż przed rokiem. Dlatego też przewiduje się, iż w 2001 r. krajowe zbiory rzepaku ponownie mogą nie przekroczyć 1 mln ton. Przy tym poziomie produkcji zdolności przetwórcze krajowych olejarni (oceniane na ponad 1,1 mln ton) nie będą w pełni wykorzystane. Nie nastąpi też poprawa wyników handlu zagranicznego w sektorze oleistych. Polska nie odzyska pozycji liczącego się eksportera nasion rzepaku.Summary:

Following two consecutive seasons of bumper crops (exceeding 1 mill tons) a decline in the production of rapeseed was observed in Poland in the year 2000. Last year’s rapeseed crops totalled 958.7 thousand tons and were lower by 173.2 thousand tons or 15.3% as compared to 1999. The decline in crops resulted from a contraction of area planted (by 19.9% to 436.8 thousand ha). However, besides unfavourable weather conditions in spring (drought), rapeseed yield increased by 5.3% to 21.9 dt/ha. Decline in both production and sales resulted in increase of rapeseed prices. Average prices of lots in the third quarter of the year 2000 reached 815 PLN/t and were higher by about 30% than observed a year ago, which resulted in an improvement of profitability also in relation to grains. Nevertheless the price ratio of rapeseed to wheat still fluctuated at the level that did not assure comparable profitability for both activities. In these circumstances the area planted under the harvest of 2001 reminded almost unchanged — 380 thousand ha, i.e. slightly above the area recorded last year. Bearing that in mind the rapeseed crops in 2001 are forecast not to exceed 1 mill tons. Such level of production will not ensure full utilisation of the capacity of Polish crushers (over 1.1 mill tons). Following that, there would not be an improvement in foreign trade in oilseeds. Poland will not regain the position of main exporter of oilseeds.

Pełna treść artykułu:

Rosiak E. - [169,94 kB]
Sytuacja na krajowym rynku rzepaku. stan obecny i prognoza na sezon 2001/02.