IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Wpływ dodatku oleju rzepakowego do dawki pokarmowej dla owiec na poziom sprzężonego kwasu linolowego w mleku.
Effect of rapeseed oil addition to milking sheep ration on level of conjugated linoleic acid in milk.
2, 2001

Autor:

Szumacher-Strabel M., Potkański A., Cieślak A., Stanisławski D.


Strony:

509-516


Streszczenie:

Sprzężony kwas linolowy został ostatnio zidentyfikowany jako potencjalny czynnik antykancerogenny, a jego jedynym naturalnym źródłem są produkty pochodzenia zwierzęcego. Celem przeprowadzonego doświadczenia było określenie wpływu dodatku oleju rzepakowego do paszy dla owiec na poziom sprzężonego kwasu linolowego w uzyskiwanym od nich mleku. Materiał doświadczalny stanowiły cztery owce mleczne o średniej masie ciała 45±5 kg. Doświadczenie składające się z czterech okresów przeprowadzono w układzie kwadratu łacińskiego 4 × 4. Zwierzęta żywiono dawkami pasz z dodatkiem 0, 4, 8 i 10% oleju rzepakowego w suchej masie. Dane literaturowe wskazują, że dodatek 4% oleju rzepakowego do dawki dla zwierząt przeżuwających podnosi poziom sprzężonego kwasu linolowego (CLA) w tłuszczu mleka o ponad 200%. W przeprowadzonym doświadczeniu zanotowano podobną zależność, dodatek 4% oleju rzepakowego podniósł poziom CLA o 181% w porównaniu z grupą kontrolną, jednak różnica ta nie była statystycznie istotna. Dodatek 10% miał negatywny wpływ na koncentrację CLA w mleku. 8% oleju rzepakowego w suchej masie dawki nie miało wpływu na poziom CLA. Stwierdzone różnice nie były statystycznie istotne.


Słowa kluczowe:

sprzężony kwas linolowy, rzepak, tłuszcz, mleko, owca


Summary:

Conjugated linoleic acid (CLA) is actually under extensive research because of its potent anticarcinogenic properties and also because of its effect on the human immune system. Products received from ruminants (milk and meat) are the richest natural sources of CLA. Nutritional manipulation of diets for ruminants leads to higher level of CLA in milk. Mostly, diets containing high level of unsaturated fatty acids improve CLA production. The purpose of modifying animal fats is to produce high quality products, which meet the dietary recommendations. The influence of rape seed oil addition to diet for milking sheep (ewes) on the concentration of cis-9, trans-11 octadecadienoic acid, a conjugated linoleic acid, was investigated. The basic diet for all animals was composed of 60% concentrate and 40% meadow hay which was supplied with 0, 4, 8 and 10% of rape seed oil in dry matter. Feeding 4% rapeseed oil to dairy sheep greatly increased milk fat CLA content (by 181%), confirmed literature data. Addition of 10% of rapeseed oil to sheep ration decreased the level of CLA in comparison to control group, whereas 8% of rapeseed oil had no influence on CLA level. The obtained results were not statistically significant. The present study indicates that rapeseed oil addition to sheep rations can increase level of CLA in obtained milk.


Keywords:

conjugated linoleic acid, rapeseed, fat, milk, sheep
Pełna treść artykułu:

Szumacher-Strabel M., Potkański A., Cieślak A., Stanisławski D. - [95,03 kB]
Wpływ dodatku oleju rzepakowego do dawki pokarmowej dla owiec na poziom sprzężonego kwasu linolowego w mleku.