IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Zastosowanie ekstrudowanego koncentratu bobikowo-rzepakowego jako zamiennika poekstrakcyjnej śruty sojowej w dawkach pokarmowych dla kurcząt brojlerów.
Applicability of extruded faba bean-rapeseed concentrate as a substitute of soybean meal for broiler chickens diets.
2, 2001

Autor:

Jaśkiewicz T.


Strony:

495-508


Streszczenie:

Oceniono efektywność żywieniową koncentratu białkowo-energetycznego sporządzonego z obłuszczonych i ekstrudowanych nasion bobiku i całych nasion rzepaku, w mieszankach paszowych dla kurcząt brojlerów. Przeprowadzono 3 eksperymenty, strawnościowy oraz 2 doświadczenia wzrostowe, w których dodatkowo metodą bilansową oznaczono strawność podstawowych składników pokarmowych oraz głównych kwasów tłuszczowych mieszanek pełnoporcjowych. Wykazano, że krajowe surowce białkowe, tj. nasiona bobiku oraz pełne nasiona rzepaku podwójnie ulepszonego, po obłuszczeniu i po ekstruzji mogą ograniczyć co najmniej w 50% zużycie importowanej śruty sojowej, zastępując zarazem dodatek tłuszczów, przy porównywalnych lub korzystniejszych wskaźnikach odchowu. Wysoka wartość pokarmowa koncentratu była konsekwencją wzrostu strawności frakcji tłuszczowej oraz białka w porównaniu do badanych nasion nie poddanych obróbce baro-termicznej.


Słowa kluczowe:

kurczęta brojlery, nasiona bobiku, nasiona rzepaku


Summary:

Feeding efficiency of proteine-energy concentrate prepared from extruded, dehulled faba bean and whole rape seeds in broiler chickens diets was investigated. Digestibility test and two growth experiments were conducted. Additionally, in the latter experiment, nutrients and fatty acids digestibility in mixed feeds was measured by means of balance method. It was demonstrated that the country protein material, i.e. dehulled and extruded seeds of faba bean and full-fat double low oilseed rape can reduce the use of imported soybean meal by 50%, while replacing energy supplement of soybean meal with fats, at comparable or more beneficial performance of broiler chicken. High nutrient value of the concentrate was due to the high digestibility of fatty fraction and protein in comparison with the raw seeds.


Keywords:

broiler chickens, faba bean, rapeseed
Pełna treść artykułu:

Jaśkiewicz T. - [189,69 kB]
Zastosowanie ekstrudowanego koncentratu bobikowo-rzepakowego jako zamiennika poekstrakcyjnej śruty sojowej w dawkach pokarmowych dla kurcząt brojlerów.