IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Zmiany aktywności i immunoreaktywności lipazy podczas przechowywania nasion rzepaku.
Changes of specific activity and immunoreactivity of lipase during storage of rapeseed.
2, 2001

Autor:

Mierzejewska D., Kubicka E., Jędrychowski L., Grabska J.


Strony:

469-476


Streszczenie:

Jakość frakcji tłuszczowej przechowywanych nasion rzepaku jest zależna od wielu czynników, między innymi od wilgotności przechowywanych nasion. W przeprowadzonym doświadczeniu badano zmiany aktywności i immunoreaktywności lipazy przechowywanych nasion rzepaku o wilgotności 6 i 10%. Stwierdzono, że w nasionach o wilgotności 10% aktywność lipazy ulegała większym zmianom niż w przypadku nasion o wilgotności 6% i zawierała się w przedziale od 18,73 do 55,85 J.A./mg białka. Immunoreaktywność lipazy przechowywanych nasion o wilgotności 10% zmieniała się w stosunkowo niskim zakresie od 4,55 do 9,68 mg białka immunoreaktywnego/ml ekstraktu w porównaniu z nasionami o wilgotności 6%, gdzie obserwowano zmiany immunoreaktywności w zakresie od 1,27 do 11,68 mg białka immunoreaktywnego/ml ekstraktu. Można stwierdzić, że wysokiej specyficznej aktywności lipazy nie odpowiadała wysoka immunoreaktywność enzymu podczas przechowywania nasion rzepaku o wilgotności zarówno 6% jak i 10%.


Słowa kluczowe:

lipaza, aktywność enzymatyczna, immunoreaktywność, rzepak, przechowywanie, wilgotność


Summary:

Lipid fraction quality of rapeseed stored is dependent on a number of factors including — among others — stored seeds moisture. In the experiment activity and immunoreactivity of lipase in stored rapeseed with moisture 6 and 10% was investigated. It was found that enzyme activity of stored rapeseed with 10% moisture content ranged to higher extent (from 18.73 to 55.85 A.U./mg protein) and contrary, enzyme immunoreactivity ranged to lesser extent (from 4.55 to 9.68 mg immunoreactive protein) as compared to rapeseed with 6% moisture content. It was found that high specific activity did not correspond with high immunoreactivity during storage of rapeseeds with either 6 or 10% moisture content.


Keywords:

lipase, enzymatic activity, immunoreactivity (ELISA), rapeseed, storage, moisture
Pełna treść artykułu:

Mierzejewska D., Kubicka E., Jędrychowski L., Grabska J. - [122,8 kB]
Zmiany aktywności i immunoreaktywności lipazy podczas przechowywania nasion rzepaku.