IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Porażenie różnych odmian rzepaku ozimego przez Pyrenopeziza brassicae Sutton et Rawlinson w warunkach sprzyjających epidemicznemu rozwojowi.
Different cultivars of winter oilseed rape infection by Pyrenopeziza brassicae Sutton et Rawlinson in conditions suitable for epidemic development.
2, 2001

Autor:

Karolewski Z., Weber Z., Najder K.


Strony:

463-468


Streszczenie:

W ścisłym doświadczeniu polowym założonym w czterech powtórzeniach oceniano występowanie cylindrosporiozy (Pyrenopeziza brassicae) na 13 odmianach rzepaku ozimego. Inokulum P. brassicae stanowiło 5 fragmentów słomy o długości 50 cm z ubiegłorocznej plantacji, wyłożonych na każdym poletku tuż po siewie rzepaku. Występowanie objawów chorobowych oceniano każdorazowo na 25 roślinach z każdego poletka w następujących fazach rozwojowych roślin: 6–8 liści, pąkowania, kwitnienia i dojrzewania. W fazach pąkowania i kwitnienia porażenie liści na największej liczbie roślin rzepaku ozimego zanotowano u odmian Leo, Mar, Marita, Polo. W fazach kwitnienia i dojrzewania u tych odmian notowano największe liczby roślin z porażonymi łodygami. Choroba ta występowała u odmian Bor i Kana na liściach i łodygach w średnim stopniu. U pozostałych 7 odmian (Bermuda, Bolko, Lirajet, Liropa, Lisek, Silvia, Wotan) choroba występowała na małej liczbie roślin.


Słowa kluczowe:

Pyrenopeziza brassicae, rzepak ozimy, porażenie odmian


Summary:

In field plot experiment in four repetitions occurrence of light leaf spot (Pyrenopeziza brassicae) on 13 cultivars of winter oilseed rape was assessed. The pathogen inoculum was distributed on each plot after sowing in the form of 50 cm long 5 pieces of debris of oilseed rape plants from last year plantation, on which pathogen was observed. Symptoms of the disease on 25 plants of each plot in successive growth stages (6–8 leaves, bud developing, flowering, ripening) were evaluated. In bud developing and flowering growth stages, in cultivars Leo, Mar, Marita and Polo the highest numbers of winter oilseed rape plants with infected leaves were noted. In flowering and ripening growth stages in the same cultivars also the highest numbers of plants with infected stems were found. The medium disease occurrence both on leaves and stems was found in cultivars Bor and Kana. Remaining 7 cultivars (Bermuda, Bolko, Lirajet, Liropa, Lisek, Silvia, Wotan) appeared to be in the least degree infected.


Keywords:

Pyrenopeziza brassicae, winter oilseed rape, cultivars infection
Pełna treść artykułu:

Karolewski Z., Weber Z., Najder K. - [130,15 kB]
Porażenie różnych odmian rzepaku ozimego przez Pyrenopeziza brassicae Sutton et Rawlinson w warunkach sprzyjających epidemicznemu rozwojowi.