IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Otrzymywanie czystych izolatów grzyba Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary z zanieczyszczonych sklerocjów.
Obtaining of pure Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary isolates from contaminated sclerotia.
2, 2001

Autor:

Starzycka E., Starzycki M., Pszczoła J.


Strony:

455-462


Streszczenie:

Do badań polimorfizmu DNA u Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary niezbędne są czyste kultury grzyba. Aby je otrzymać wykorzystano rośliny podatne na porażenie przez patogena, a pochodzące z krzyżowań międzygatunkowych. Fragmenty roślin klonowano, a następnie inokulowano dolne końce łodyg mieszaniną nie zidentyfikowanych grzybów oraz bakterii, otrzymanych z pierwotnej izolacji sklerocjów. Oczyszczanie polegało na różnicach w szybkości porażania łodygi przez różne mikroorganizmy. Ze względu na podatność wybranej rośliny, porażenie przez S. sclerotiorum postępowało najszybciej, tak że izolaty z górnych części łodyg zawierały tylko tego patogena. Przy pomocy opracowanej metody otrzymano wolne od zanieczyszczeń izolaty grzyba, a obecność patogena potwierdzono za pomocą widocznych pod mikroskopem stereoskopowym sklerocjów i markerów molekularnych RAPD.


Słowa kluczowe:

Sclerotinia sclerotiorum, czystość izolatów, PCR-RAPD


Summary:

Pure cultures of different fungi species are necessary for many DNA investigations, also for polymorphism checking of Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary. To receive such pure cultures, plants susceptible to mentioned pathogen and originating from interspecific crosses were used. Stem fragments of plants were cloned and then inoculated with the pathogen using newly worked out method. Purification method was based on the process of re-isolation of S. sclerotiorum mycelium from upper part of stems previously infected with mixture of unidentified fungi and bacteria, which were obtained from preliminary isolation from sclerotia. With this method isolates free of contamination were obtained, and the presence of the fungus S. sclerotiorum was confirmed by microscope observation of sclerotia and molecular marker RAPD method.


Keywords:

Sclerotinia sclerotiorum, isolates purity, PCR-RAPD
Pełna treść artykułu:

Starzycka E., Starzycki M., Jan Pszczoła J. - [593,03 kB]
Otrzymywanie czystych izolatów grzyba Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary z zanieczyszczonych sklerocjów.