IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Porównanie produktywności, składu chemicznego i profilu kwasów tłuszczowych żółtych i brązowych nasion lnu oleistego.
Comparison of productivity, chemical composition and fatty acid profile of yellow and brown linseeds.
2, 2001

Autor:

Zając T., Borowiec F., Micek P.


Strony:

441-454


Streszczenie:

W doświadczeniach polowych prowadzonych w latach 1998–2000, badano wielkość i strukturę plonu oraz skład chemiczny nasion dwóch odmian lnu oleistego: krajowej, brązowonasiennej odmiany Opal oraz węgierskiej, żółtonasiennej Hungarian Gold. Wielkość powierzchni liści pojedynczej rośliny i wszystkich roślin łanu lnu oleistego różnicowały głównie lata wegetacji. Indeks powierzchni liści łanu w fazie kwitnienia w nikłym stopniu determinował plonowanie lnu oleistego. Plonowanie obu odmian lnu oleistego, było bardzo zbliżone i uzależnione głównie od dwóch cech strukturalnych — zagęszczenia roślin i masy 1000 nasion. W dobrych warunkach glebowych Polski południowej len oleisty plonujący 2 t/ha może być rekomendowany do uprawy jako alternatywna roślina oleista, a uzyskane nasiona z uwagi na skład chemiczny można wykorzystać dla celów żywieniowych. Odmiana Opal posiada wyższą zawartość białka, natomiast niższą zawartość tłuszczu w porównaniu do odmiany Hungarian Gold. Dobór odmiany lnu oleistego wywiera większy wpływ na profil kwasów tłuszczowych uzyskanego oleju lnianego niż rok uprawy. Korzystniejszym pod względem żywieniowym składem kwasów charakteryzuje się odmiana Hungarian Gold.


Słowa kluczowe:

len oleisty, odmiany, kolor nasion, plon, skład chemiczny, kwasy tłuszczowe


Summary:

The amount of linseed yield, its structure and chemical composition were investigated in field experiments carried out in 1998–2000. The brown linseed Polish Opal cv. was compared with yellow linseed Hungarian Gold cv. The size of leaf and stand area of linseed were diversified mainly by the growing years. Leaf area index of stand at the flowering stage only very slightly determined the linseed cropping. Yielding of linseed cultivars, which differed by their seed colour, was very similar and depended mainly on two structural traits, i.e. shoot density and the weight of 1000 seeds. Under favourable soil conditions of southern Poland the linseed yield of about 2 tons per ha may be recommended for cultivation as a alternative oil-bearing crop, whereas the obtained seed yield, due to its chemical composition, may be used as food. Opal cv. has higher content of crude protein but lower content of fat in comparison with Hungarian Gold cv. The choice of oily linseed cultivars has bigger influence on fatty acids profile than the year of cultivation. Favourable fatty acids proportion is characteristic for the Hungarian Gold cultivar.


Keywords:

linseed, cultivars, seed colour, yield, chemical composition, fatty acids
Pełna treść artykułu:

Zając T., Borowiec F., Micek P. - [278,25 kB]
Porównanie produktywności, składu chemicznego i profilu kwasów tłuszczowych żółtych i brązowych nasion lnu oleistego.