IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Zgodność kojarzeniowa w krzyżowaniach między Brassica napus, B. oleracea i B. campestris.
Cross compatibility in the crosses between B. napus, B. oleracea and B. campestris.
2, 2001

Autor:

Springer B., Wojciechowski A.


Strony:

327-334


Streszczenie:

W prezentowanej pracy wykonano krzyżowania zwrotne między Brassica napus var. oleifera a B. campestris ssp. sarson i B. oleracea var. botrytis sub. cymosa. Celem tych krzyżowań było ustalenie stopnia zgodności kojarzeniowej pomiędzy krzyżowanymi formami na podstawie obserwacji kiełkowania ziaren pyłku i wnikania łagiewek pyłkowych do poszczególnych części słupka oraz na podstawie stopnia wiązania nasion. Ogółem wykonano 730 krzyżowań w 16 kombinacjach. Największą zgodność zaobserwowano między B. napus i B. campestris. W przypadku krzyżowań B. napus z B. oleracea stwierdzono jednokierunkową zgodność krzyżową.


Słowa kluczowe:

Brassiceae, krzyżowanie oddalone, zgodność krzyżowa, łagiewki pyłkowe, fluorescencja


Summary:

The reciprocal crosses between four genotypes of B. napus with B. campestris and B. oleracea were attempted with the objective to find out crossability between them. The observations of pollen germination and penetration of pollen tubes into style were made. Generally 730 cross polinations were made in 16 cross combinations. The biggest crossability was observed when B. napus cultivars were used as a female parent in all cross combinations. B. napus showed higher cross compatibility B. campestris than with B. oleracea. In the cross B. napus with B. oleracea unilateral cross compatibility has been observed.


Keywords:

Brassiceae, interspecific hybrids, cross compatibility, pollen tubes, fluorescence
Pełna treść artykułu:

Springer B., Wojciechowski A. - [170,63 kB]
Zgodność kojarzeniowa w krzyżowaniach między Brassica napus, B. oleracea i B. campestris.