IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Genetyczne i fizyczne podstawy organizacji chromosomów u wybranych gatunków z rodziny Brassicaceae.
Genetic and physical basis of chromosomal organization in selected species from Brassicaceae family.
2, 2001

Autor:

Babula D., Kaczmarek M., Ziółkowski P., Sadowski J.


Strony:

315-326


Streszczenie:

Postęp w poznawaniu struktury i funkcji genomów roślinnych następował wraz z rozwojem map genetycznych, cytogenetycznych i fizycznych, a ostatnio z zakończonym programem sekwencjonowania genomu Arabidopsis thaliana. Szybko rozwijająca się bioinformatyka i techniki masowej analizy genomu umożliwiają określenie podstawowych mechanizmów decydujących o kierunkach różnicowania się gatunków oraz stają się fundamentem dla funkcjonalnego scharakteryzowania genów związanych z wieloma procesami biologicznymi. W pracy dyskutowane są aspekty genomiki porównawczej z uwzględnieniem modelowego układu spokrewnionych gatunków: Arabidopsis thaliana i rodzaju Brassica.


Słowa kluczowe:

Brassica, Arabidopsis thaliana, genom, mapy chromosomowe


Summary:

Comprehension of plant genome structure and function has developed as an effect of advances in construction of genetic, cytogenetic and physical maps followed by recent completion of Arabidopsis thaliana genome sequencing program. Fast developing bioinformatics and techniques of genome mass analysis facilitate the determination of genetic basis of differentiation among higher plant species and characterization of genes involved in many biological processes. Aspects of comparative genomics in relation to model system of related species: Arabidopsis thaliana and genus Brassica are discussed.


Keywords:

Brassica, Arabidopsis thaliana, genome, chromosomal maps
Pełna treść artykułu:

Babula D., Kaczmarek M., Ziółkowski P., Sadowski J. - [126,37 kB]
Genetyczne i fizyczne podstawy organizacji chromosomów u wybranych gatunków z rodziny Brassicaceae.