IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Struktura plonu i oddziaływanie na populację mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) wybranych odmian gorczycy białej uprawianej w plonie głównym. II. Plony biomasy nadziemnej i korzeni oraz zagęszczenie mątwika ziemniaczanego w glebie
Yield structure of selected varieties of white mustard grown as main crops and their impact on the potato cyst nematode (Globodera rostochiensis). II. Above-ground and root biomass production and potato cyst nematode density in soil
Zeszyt 1 tom 34, 2013

Autor:

Nowakowski M., Franke K.


Strony:

85-94


Streszczenie:

W latach 2008–2010 wykonano doświadczenia na polu z piaskiem gliniastym lekkim, które miały na celu porównanie plonów świeżej i suchej masy nadziemnej i korzeni oraz oddziaływania antymątwikowego (Globodera rostochiensis) dziesięciu odmian gorczycy białej uprawianych w plonie głównym. Odmiany gorczycy białej różniły się istotnie plonem masy nadziemnej i korzeni oraz anty-mątwikowym oddziaływaniem. Największymi plonami świeżej i suchej masy części nadziemnej charakteryzowały się odmiany Accent, Concerta, Bardena i Radena, a w przypadku plonów korzeni – Accent, Radena, Bardena i Concerta. Poziom plonowania biomasy nadziemnej uzależniony był głównie od wysokości roślin. Ilości świeżej masy plonu ogólnego gorczycy białej stanowiły 51–71% średniej dawki obornika bydlęcego (35 t•ha-1), stosowanej pod ziemniaki. Uprawa wszystkich badanych odmian gorczycy białej ograniczała populację mątwika ziemnia¬czanego w glebie. Najsilniejszy efekt antymątwikowy wykazały odmiany Bardena, Rota, Accent, Sirola i Radena. Lata badań miały istotny wpływ na badane parametry plonowania. W 2010 roku, przy największym zagęszczeniu mątwika w glebie i najmniejszej masie korzeni gorczycy białej, stwierdzono najmniejszy efekt antymątwikowy.


Słowa kluczowe:

odmiany gorczycy białej, biomasa części nadziemnej i korzeni, mątwik ziemniaczany, redukcja liczebności populacji


Summary:

Field studies carried out on light loamy sand in 2008–2010 were aimed to compare fresh and dry yields of above-ground and root biomass and antinematode (Globodera rostochiensis) effect of ten white mustard varieties: Accent, Bamberka, Bardena, Barka, Concerta, Metex, Nakielska, Radena, Rota and Sirola grown as the main crop. The varieties significantly differed in both yields and anti-nematode activity. The biggest above-ground biomass (both fresh and dry) was produced by the Accent variety and by Concerta, Bardena and Radena. In the case of roots the order was: Accent, Radena, Bardena and Concerta. Above-ground plant yields were proportional to plant heights. The total fresh mass yield of white mustard corresponded to 51–71% of the mean dose of cattle manure (35 t•ha-1) applied under potatoes. All examined white mustard varieties limited the density of potato cyst nematodes in the soil. Most pronounced reduction of potato cyst nematodes was observed for Bardena, Rota, Accent, Sirola and Radena varieties. The years of studies influenced the investigated parameters of yielding. The least important antinematode effect was recorded in the year 2010 of the highest nematode density in soil and the smallest root yield of white mustard.


Keywords:

white mustard varieties, above-ground and root biomass, potato cyst nematode, reduction of population density
Pełna treść artykułu:

Nowakowski M., Franke K. - [158,48 kB]
Struktura plonu i oddziaływanie na populację mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) wybranych odmian gorczycy białej uprawianej w plonie głównym. II. Plony biomasy nadziemnej i korzeni oraz zagęszczenie mątwika ziemniaczanego w glebie