IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Struktura plonu i oddziaływanie na populację mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) wybranych odmian gorczycy białej uprawianej w plonie głównym. I. Dynamika wzrostu roślin, kwitnienie i plon nasion
Yield structure of selected varieties of white mustard grown as main crops and their impact on the potato cyst nematode (Globodera rostochiensis). I. Dynamics of plant growth, flowering and seed yield
Zeszyt 1 tom 34, 2013

Autor:

Nowakowski M., Franke K.


Strony:

75-83


Streszczenie:

W latach 2008–2010 przeprowadzono doświadczenia na stanowisku z piaskiem gliniastym lekkim. Badania miały na celu porównanie dynamiki wzrostu roślin i udziału roślin kwitnących w trzech terminach oraz plonu nasion i masy 1000 nasion dziesięciu odmian gorczycy białej uprawianych w plonie głównym. Odmiany gorczycy białej różniły się istotnie wysokością roślin, kwitnieniem, plonem nasion i masą 1000 nasion. Największym plonem nasion i wysokością roślin charakteryzowały się odmiany Accent, Concerta, Bardena i Radena. Najmniejszy udział roślin kwitnących zarejestrowano u odmian Sirola i Accent, a największą masę 1000 nasion określono dla odmian Accent, Concerta, Bardena i Rota. Lata badań miały istotny wpływ na wszystkie badane parametry. W 2009 roku, przy dużych opadach deszczu w maju i czerwcu, zarejestrowano największe plony nasion oraz najwyższe rośliny gorczycy białej.


Słowa kluczowe:

odmiany gorczycy białej, wysokość roślin, kwitnienie, plon nasion


Summary:

In 2008–2010 experiments were carried out on the field with light loamy sand belonging to the Research Division of the Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research Institute in Bydgoszcz. The aim of the experiments was to compare ten white mustard varieties (Accent, Bamberka, Bardena, Barka, Concerta, Metex, Nakielska, Radena, Rota and Sirola), cultivated as the main crop. Observations according to plant growth dynamics and flowering were carried at three times. Yield of seed and 1000 seed weight were estimated after harvest. The varieties of white mustard differed significantly in terms of plant height, flowering, yield of seed and 1000 seed weight. The greatest height of plants and yield of seeds was obtained for the varieties Accent, Concerta, Bardena i Radena. The least share of flowering plants was found for varieties Sirola and Accent, and the greatest weight of 1000 seed – for Accent, Concerta, Bardena and Rota. The years of investigations had an influence on all the examined parameters. The largest yields of seed and the highest plants of white mustard were recorded in 2009 characterized with high rainfalls in May and June.


Keywords:

white mustard varieties, height of plants, flowering, seed yield
Pełna treść artykułu:

Nowakowski M., Franke K. - [134,78 kB]
Struktura plonu i oddziaływanie na populację mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) wybranych odmian gorczycy białej uprawianej w plonie głównym. I. Dynamika wzrostu roślin, kwitnienie i plon nasion