IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Metody analizy ekspresji genów w badaniach nad rzepakiem
Methods for gene expression analysis in studies of oilseed rape
Zeszyt 1 tom 34, 2013

Autor:

Olejnik A.


Strony:

27-36


Streszczenie:

W pracy przedstawiono przegląd metod analizy ekspresji genów z zastosowaniem technik: mikromacierzy DNA, seryjnej analizy ekspresji genów (SAGE), jak również odwrotnej transkrypcji – RT-PCR oraz qRT-PCR. Zaprezentowano możliwości wykorzystania poszczególnych technik wraz z przykładami ich praktycznego zastosowania w badaniach molekularnych rzepaku.


Słowa kluczowe:

SAGE, mikromacierze DNA, qRT-PCR, hodowla molekularna, rzepak (Brassica napus L.)


Summary:

This paper presents an overview of gene expression analysis methods, including: DNA microarrays, SAGE (Serial Analysis of Gene Expression), as well as reverse transcription techniques: RT-PCR and qRT-PCR. It also includes some examples of application of the methods in molecular studies on oilseed rape genome and transcriptome.


Keywords:

SAGE, DNA microarray, qRT-PCR, molecular breeding, oilseed rape (Brassica napus L.)
Pełna treść artykułu:

Olejnik A. - [194,93 kB]
Metody analizy ekspresji genów w badaniach nad rzepakiem