IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Zdolności kompensacyjne rzepaku uszkodzonego przez czynniki stresogenne na różnych etapach jego rozwoju oraz ich efektywność (artykuł przeglądowy)
Compensation ability in oilseed rape damaged by stress factors occurring in different stages of plant development and their effectiveness (a review)
Zeszyt 2 Tom XXXII, 2011

Autor:

Wójtowicz M., Wielebski F.


Strony:

223-230


Streszczenie:

Zjawisko kompensacji polega na wykorzystaniu zdolności każdego żywego organizmu do wyrównania skutków działania czynników szkodliwych. W świecie roślin proces kompensacji występuje powszechnie. Bardzo dużymi zdolnościami kompensacyjnymi charakteryzuje się rzepak. Przebieg zjawiska kompensacji oraz jego efektywność zależą od rodzaju, natężenia i terminu wystąpienia czynnika stresowego. Rośliny rzepaku najsilniej kompensują uszkodzenia pąków kwiatowych pędu głównego, słabiej uszkodzenia łuszczyn, a na ogół największy negatywny wpływ na plon nasion wywierają duże straty roślin w okresie spoczynku zimowego lub znaczne uszkodzenia bezpośrednio przed zbiorem.


Słowa kluczowe:

rzepak, kompensacja, czynniki stresowe


Summary:

The process of compensation is based on ability of every living organism to equalize effects of detrimental factors. In plant world compensation process is universally present. Oilseed rape is characterized by a very high compensation ability. The course of compensation process and its effectiveness is dependent on the kind, intensity and term of stress factor occurrence. Oilseed rape plants compensate most intensively the injury of flower buds of the main raceme, to a  smaller degree the  injury of pods, and generally the highest detrimental effect on seed yield is exerted by high plant losses in  winter or strong injury directly before harvest.


Keywords:

oilseed rape, compensation, stress factors
Pełna treść artykułu:

Wójtowicz M., Wielebski F. - [137,43 kB]
Zdolności kompensacyjne rzepaku uszkodzonego przez czynniki stresogenne na różnych etapach jego rozwoju oraz ich efektywność (artykuł przeglądowy)