IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Łączne stosowanie insektycydów i fungicydów w ochronie rzepaku ozimego w okresie kwitnienia i zawiązywania łuszczyn.
Combined application of insecticides and fungicides for control of oilseed rape pests in the period of flowering and siliques formation.
1, 2003

Autor:

Seta G.


Strony:

183-192


Streszczenie:

W celu obniżenia kosztów robocizny uprawianych roślin rolniczych w Oddziale Instytutu Ochrony Roślin w Sośnicowicach zapoczątkowano badania dotyczące łącznego stosowania insektycydów zwalczających szkodniki łuszczynowe (chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik) z fungicydami zalecanymi do zwalczania chorób w okresie zakwitania rzepaku. W 2001 roku zastosowane insektycydy (Decistab TB, Karate Zeon 100 CS, Mospilan 20 SP) stosowano samodzielnie i w mieszaninach z fungicydami (Horizon 250 EW, Ronilan 500 SC, Rovral FLO 255 SC). W 2002 roku, przeprowadzono dwa doświadczenia, w których stosowano te same insektycydy (Decis 2,5 EC, Karate Zeon 050 CS, Trebon 10 SC) oraz fungicydy (Alert 375 SC, Horizon 250 EW, Amistar 250 SC), lecz różniły się one terminem wykonania zabiegu opryskiwania. Jakkolwiek w roku 2001 odnotowano znaczną skuteczność działania (22–84%) badanych insektycydów i ich mieszanin z fungicydami w zwalczaniu szkodników łuszczynowych, to jednak o wysokości plonów zadecydował zabieg zwalczania szkodników (słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny) wykonany w okresie pąkowania rzepaku (BBCH 50-59). Natomiast w 2002 roku o wysokości plonów decydowały zabiegi wykonane w okresie kwitnienia rzepaku (BBCH 62-65 i 67-71).


Słowa kluczowe:

rzepak ozimy, ochrona, szkodniki, insektycydy, fungicydy


Summary:

In Sośnicowice Branch of the Institute of Plant Protection investigations were undertaken to reduce fuel and labour costs in oilseed rape cultivation. The investigations of tank-mix application of insecticides and fungicides to control silique pests (Cabbage seed weevil, Brassica pod midge) and pathogens at the flowering stage, were initiated in 2001. The insecticides, which were investigated in a trial in 2001 (Decistab TB, Mospilan 20 SP, Karate Zeon 100 CS) were applied individually and in the mixtures with fungicides (Horizon 250 EW, Ronilan 500 SC and Rovral FLO 255 SC). In 2002, two experiments were carried out in which the other insecticides (Decis 2,5 EC, Karate Zeon 050 CS, Trebon 10 SC) and the same fungicides (Alert 375 SC, Horizon 250 EW, Amistar 250 SC) were used but the spraying dates were different. Appreciable efficiency (28–84%) of investigated insecticides and their mixtures with fungicides in siliques pests control were obtained in 2001, but the factors that decided about the seed yield level were the control of pollen beetle and cabbage stem weevil as well as foliar fertilizers applied at green buds stage (BBCH 50-59). In 2002 seed yield was influenced mainly by spraying treatments made during flowering (BBCH 62-65 – first trial and BBCH 67-71 – second trial).


Keywords:

winter oilseed rape, pests control, insecticides, fungicides
Pełna treść artykułu:

Seta G. - [165,07 kB]
Łączne stosowanie insektycydów i fungicydów w ochronie rzepaku ozimego w okresie kwitnienia i zawiązywania łuszczyn