IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Spis treści numeru

SPIS TREŚCI [86,99 kB] - XXII (2) 2001

strona 2 z 2   «« « 12

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Kubicka E., Jędrychowski L. Wpływ związków fenolowych ekstrahowanych z nasion dyni na aktywność natywnej lipooksygenazy. Effect of phenolic compounds extracted from pumpkin seeds on native lipoxygenase activity. 609-616
Potkański A., Cieślak A., Szumacher-Strabel M., Stanisławski D. Wpływ dodatku oleju rzepakowego oraz innych źródeł energii na stopień biouwodorowania nienasyconych kwasów tłuszczowych (NKT) z rodziny C18 w żwaczu owiec. Effect of rapeseed oil addition and other energy sources on the extent of C18 unsaturated fatty acids hydrogenation in the rumen of sheep. 617-622
Jaśkiewicz T., Matyka S. Lnianka (Camelina sativa) w mieszankach paszowych dla kurcząt brojlerów. False flax (Camelina sativa) in mixed feeds for broiler chickens. 623-630
Niemiec J., Stępińska M., Świerczewska E., Riedel J., Boruta A. Wpływ żywienia kur mieszankami zawierającymi nasiona rzepaku „00”, lnu i wiesiołka na wyniki produkcyjne, jakość jaj i profil wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w żółtku. Effect of feeding hens with diets containing seeds of oilseed rape, of flax (linseed) and of evening primrose on laying performance, egg quality and polyunsaturated fatty acids profile in egg yolk. 631-636
Wójtowicz M. Uprawa rzepaku i maku w Republice Czeskiej. sprawozdanie ze stażu w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roli i Roślin Uniwersytetu Rolniczego w Pradze. 639-642
Matuszczak M. Zagadnienia przedstawione podczas XVI Kongresu Eucarpii „Plant Breeding: Sustaining the Future”. Zagadnienia przedstawione podczas XVI Kongresu Eucarpii „Plant Breeding: Sustaining the Future”. 643-648
Bartkowiak-Broda I. Współczesne kierunki badań nad rzepakiem w świecie na podstawie doniesień prezentowanych w trakcie konferencji GCIRC Technical Meetings, 5–7 czerwiec 2001 r. 649-653

strona 2 z 2   «« « 12