IHAR - Biblioteka

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

« wstecz

Spis treści numeru

Spis Treści [85,78 kB] - Spis Treści

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Olejniczak O., Mikołajczyk K. Zastosowanie metod biotechnologicznych w hodowli molekularnej rzepaku The use of biotechnological methods in molecular breeding of oilseed rape 7-25
Olejnik A. Metody analizy ekspresji genów w badaniach nad rzepakiem Methods for gene expression analysis in studies of oilseed rape 27-36
Bobrecka-Jamro D., Romaniak M., Jarecki W., Buczek J. Postęp biologiczny i jego znaczenie w produkcji rzepaku w Polsce i województwie podkarpackim Biological progress and its significance for the production of oilseed rape in Poland and Podkarpackie voivodship 37-45
Zając T., Oleksy A., Kulig B., Styrc N., Pyziak K. Porównanie potencjału plonowania roślin oraz wpływu wysokości cięcia łanu na kształtowanie się wskaźnika plonowania odmian rzepaku ozimego Comparison of crop yield potential and the impact of cutting height of canopy on the formation of harvest index of cultivars of winter oilseed rape 47-64
Jarecki W., Bobrecka-Jamro D., Noworól M. Reakcja rzepaku ozimego na zróżnicowaną ilość wysiewu nasion w rejonie podkarpackim Reaction of winter rapeseed to varied number of sown seeds in Podkarpaciearea 65-74
Nowakowski M., Franke K. Struktura plonu i oddziaływanie na populację mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) wybranych odmian gorczycy białej uprawianej w plonie głównym. I. Dynamika wzrostu roślin, kwitnienie i plon nasion Yield structure of selected varieties of white mustard grown as main crops and their impact on the potato cyst nematode (Globodera rostochiensis). I. Dynamics of plant growth, flowering and seed yield 75-83
Nowakowski M., Franke K. Struktura plonu i oddziaływanie na populację mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) wybranych odmian gorczycy białej uprawianej w plonie głównym. II. Plony biomasy nadziemnej i korzeni oraz zagęszczenie mątwika ziemniaczanego w glebie Yield structure of selected varieties of white mustard grown as main crops and their impact on the potato cyst nematode (Globodera rostochiensis). II. Above-ground and root biomass production and potato cyst nematode density in soil 85-94
Janda K., Ulfig K., Hury G., Markowska-Szczupak A. Zależności pomiędzy wybranymi cechami jakościowymi nasion soi a ich zasiedleniem przez grzyby Correlation between some qualitative features of soybean and occurrence of fungi 95-102
Tańska M., Rotkiewicz D., Ambrosewicz-Walacik M. Wpływ warunków ogrzewania nasion rzepaku i gorczycy białej na cechy olejów do produkcji biodiesla Impact of heating conditions of rapeseed and mustard seeds on the characteristics of oils for the biodiesel production 103-114
Bocianowski J., Liersch A., Bartkowiak-Broda I. Graficzna prezentacja wyników doświadczeń polowych z mieszańcami F1 CMS ogura rzepaku ozimego (Brassica napus L.) Graphical presentation of results of field trials with F1 CMS ogura hybrids of winter oilseed rape (Brassica napus L.) 115-124