IHAR - Biblioteka

Książki

[indeks]
[indeks] »
[indeks]

strona 1 z 80   12345678910» »» 

Podkowiński Marian;
"Europa" Straussa;
Warszawa, 1969, Książka i Wiedza, , ;
il. stron: 133; książka dostępna: tak; numer biblioteczny: 4038 IHAR R;
keywords: Franz Josef Strauss;


- - -;
- - -;
Michurinsk, 1989, Centralnaja Ordena Trudovogo Krasnogo Znameni Geneticheskaja Laboratorija im. I V. Michurina SUN, , ;
książka dostępna: tak; numer biblioteczny: B-231 IHAR R;
keywords: sadownictwo, genetyka;


- - -;
- - -;
Warszawa, 1996, Wydawnictwo Fundacja "Rozwój SGGW" POL, 83-86980-24-9, ;
książka dostępna: tak; numer biblioteczny: 10502 IHAR R;
keywords: rolnictwo, produkcja roślinna, integrowana produkcja rolnicza, konferencje;


- - -;
- - -;
Moskva, 1965, Izdat."Nauka" SUN, , ;
książka dostępna: tak; numer biblioteczny: 1718 IHAR R, 1719 IHAR R;
keywords: cytogenetyka, poliploidy, genetyka roślin, chromosom, hodowla roślin;


- - -;
- - -;
Kiev, 1966, Naukova Dumka SUN, , ;
książka dostępna: tak; numer biblioteczny: 761 IHAR R;
keywords: genetyka, cytologia;


- - -;
- - -;
Moskva, 1972, Izdat."Nauka" SUN, , ;
książka dostępna: tak; numer biblioteczny: 762 IHAR R;
keywords: genetyka;


- - -;
- - -;
Sofija, 1973, Izdatelstvo na Bahlgarskata Akademija na Naukite BUL, , ;
książka dostępna: tak; numer biblioteczny: 4137 IHAR R;
keywords: genetyka roślin, hodowla roślin, rośliny uprawne, konferencje;


- - -;
- - -;
Moskva, 1970, Izdat."Kolos" SUN, , ;
książka dostępna: tak; numer biblioteczny: 1686 IHAR R;
keywords: genetyka roślin, krzyżowanie miedzygatunkowe, pszenica, Triticum, żyto, Secale cereale L., bób, Vicia faba L., groch, Pisum sativum L., krzyżowanie oddalone, Aegilops, kukurydza, Zea mays L.;


- - -;
- - -;
Szczecin, 1996, Akademia Rolnicza w Szczecinie POL, 0137-2149, ;
il. stron: ---; książka dostępna: tak; numer biblioteczny: 10541 IHAR R;
keywords: bibliografia, nauka, rolnictwo, Akademia Rolnicza, Szczecin, Polska;


- - -;
- - -;
Moskva, 1989, Izdat."Nauka" SUN, 5-02-004014-2, ;
książka dostępna: tak; numer biblioteczny: 8646 IHAR R;
keywords: genetyka, genetyka biochemiczna, mutageneza, rośliny uprawne, pszenica, Triticum, jeczmien, Hordeum, owies, Avena, kukurydza, Zea mays L., ziemniak, Solanum tuberosum, kwas P-aminobenzoesowy;


- - -;
- - -;
Leningrad, 1969, Izdat."Nauka" SUN, , ;
książka dostępna: tak; numer biblioteczny: 763 IHAR R;
keywords: cytogenetyka, chromosom, rośliny wyższe, liczby chromosomów, botanika, rośliny kwiatowe;


- - -;
- - -;
Moskva, 1962, Izdat. Akademija Nauk SSSR SUN, , ;
książka dostępna: tak; numer biblioteczny: 2621 IHAR R, 777 IHAR R;
keywords: genetyka roślin, poliploidy, rośliny uprawne, poliploidyzacja;


- - -;
- - -;
Warszawa, 1996, Zakład Wydawnictw Statystycznych POL, 0079-2780, ;
il. stron: ---; książka dostępna: tak; numer biblioteczny: 10560 IHAR R, 10561 IHAR R, 10562 IHAR R;
keywords: dane statystyczne, świat, Polska, 1996;


- - -;
- - -;
Warszawa, 1988, Wydawnictwo Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie POL, , ;
il. stron: ---; książka dostępna: tak; numer biblioteczny: 10563 IHAR R;
keywords: biotechnologia, słownik, jezyk angielski, jezyk rosyjski, jezyk polski, słownik, termin naukowy;


- - -;
- - -;
Moskva, 1963, Izdat.Akademii Nauk SSSR SUN, , ;
książka dostępna: tak; numer biblioteczny: 2645 IHAR R;
keywords: genetyka roślin, poliploidy, pszenica, Triticum, żyto, Secale, cytogenetyka, krzyżowanie oddalone, perz, Agropyron;


- - -;
- - -;
Radzików, 1997, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie POL, , ;
il. stron: ---; książka dostępna: tak; numer biblioteczny: 10573 IHAR R, 10574 IHAR R, 10575 IHAR R, 10597 IHAR R;
keywords: zasoby geneowe, banki genów, konferencje;


- - -;
- - -;
Moskva, 1970, Izdat."Nauka" SUN, , ;
książka dostępna: tak; numer biblioteczny: 3525 IHAR R;
keywords: genetyka, krzyżowanie oddalone, cytologia, pszenica, Triticum, pomidor, Lycopersicon esculentum Mill., poliploidy, poliploidyzacja;


- - -;
- - -;
Warszawa, 1996, Centralna Biblioteka Rolnicza POL, , ;
il. stron: ---; książka dostępna: tak; numer biblioteczny: 10582 IHAR R;
keywords: bibliografia, rolnictwo;


- - -;
- - -;
Moskva, 1971, Izdat."Nauka" SUN, , ;
książka dostępna: tak; numer biblioteczny: 3482 IHAR R;
keywords: genetyka, mutageneza, hodowla roślin, mutacje;


- - -;
- - -;
Moskva, 1972, Izdat."Nauka" SUN, , ;
książka dostępna: tak; numer biblioteczny: 2951 IHAR R;
keywords: genetyka, mutageneza, translacja genaetyczna, rekombinacja genetyczna, DNA, RNA;


- - -;
- - -;
Odessa, 1973, Vsesojuznyjj Selekcionno-Geneticheskijj Institut SUN, , ;
książka dostępna: tak; numer biblioteczny: 1708 IHAR R;
keywords: genetyka roślin, hodowla roślin, nasiennictwo, pszenica, Triticum, jeczmien, Hordeum, kukurydza, Zea mays L., lucerna, Medicago sativa L., groch, Pisum sativum L.;


- - -;
- - -;
Moskva, 1974, Izdat."Nauka" SUN, , ;
książka dostępna: tak; numer biblioteczny: 1706 IHAR R;
keywords: genetyka roślin, poliploidy, piloploidyzacja, cytogenetyka, kultury tkankowe, autoploid, alloploid;


- - -;
- - -;
Moskva, 1966, Izdat."Nauka" SUN, , ;
książka dostępna: tak; numer biblioteczny: 830 IHAR R, 831 IHAR R;
keywords: genetyka, mutacje, mutageneza, crossing-over, DNA;


- - -;
- - -;
Moskva, 1963, Izdat. Akademii Nauk SSSR SUN, , ;
książka dostępna: tak; numer biblioteczny: 743 IHAR R;
keywords: genetyka, genetyka roślin, genetyka zwierząt;


- - -;
- - -;
Warszawa, 1992, Zakład Wydawnictw Statystycznych POL, , ;
książka dostępna: tak; numer biblioteczny: 9714 IHAR R;
keywords: dane statystyczne, Polska, świat, rolnictwo, gospodarka żywnościowa, 1986-1990;

strona 1 z 80   12345678910» »»