IHAR - Biblioteka

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Dział Informacji Naukowej i Wydawnictw
Radzików
05-870 Błonie


Kierownik Działu Informacji Naukowej i Wydawnictw

mgr Gabriela Wodzyńska-Łapińska
tel. (0 22) 733 45 96
e-mail: g.lapinska@ihar.edu.pl