IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

Spis treści [133,56 kB] - SPIS TREŚCI

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Krystyna Witkowska, Edward Witkowski, Tadeusz Śmiałowski, Ada Bogusławska, Dominik Dwojak Wpływ mrozoodporności i zimotrwałości na wysokość plonowania rodów pszenicy ozimej (Triticum aestivum ssp. vulgare) w roku 2015/2016 Effect of frost resistance and winter hardiness on winter wheat breeding lines yielding in the season 2015/2016 3-13
Agnieszka Stępień, Tadeusz Drzazga, Renata Galek, Dariusz Zalewski, Ada Biela, Bartosz Kozak Porównanie meksykańskich genotypów oraz odmian krajowych pszenicy jarej pod względem ważniejszych cech plonotwórczych The comparison of Mexican genotypes and Polish varieties of spring wheat regarding the major yielding traits 15-25
Tomasz Góral, Kinga Stuper-Szablewska, Anna Przybylska, Anna Matysiak, Juliusz Perkowski Wpływ inokulacji grzybami z rodzaju Fusarium na zawartość beta-sitosterolu w ziarnie różnych odmian pszenicy ozimej The influence of inoculation with fungi of the genus Fusarium on beta-sitosterol content in grain of different varieties of winter wheat 27-35
Irena kolasińska Postęp w hodowli komponentów ojcowskich odmian mieszańcowych żyta o wysokiej zdolności przywracania męskiej płodności w cytoplazmie Pampa Progress in the breeding program of the male components of rye hybrids for fertility restoration in the Pampa cytoplasm 37-46
Jerzy H. Czembor, Aleksandra Pietrusińska, Urszula Piechota Hordeum bulbosum — jako źródło efektywnej odporności na rdzę karłową jęczmienia Hordeum bulbosum — as a source of effective resistance to barley leaf rust 47-58
Katarzyna Rymuza, Elżbieta Radzka, Tomasz Lenartowicz Analiza interakcji genotypowo-środowiskowej średnio wczesnych jadalnych odmian ziemniaka Analysis of genotype-environment interaction for the yield of medium early potato cultivars 59-68
Jarosław Plich, Beata Tatarowska, Dorota Milczarek, Bogdan Flis Piramidyzacja genów odporności ziemniaka na Phytophthora infestans Pyramiding of resistance genes against Phytophthora infestans in potato 69-76
Zbigniew Bodzon Dziedziczenie cechy zdeterminowanego wzrostu lucerny siewnej (Medicago sativa L.) Inheritance of determinate growth habit in alfalfa (Medicago sativa L.) 77-83
Emilia Wilmowicz, Agata Kućko, Katarzyna Marciniak, Aleksandra Gadzikowska, Krzysztof Przedniczek, Jan Kopcewicz Obecny stan wiedzy na temat regulacji powstawania oraz funkcjonowania strefy odcinania kwiatów Lupinus luteus The current stage of knowledge concerning regulation of floral abscission zone differentiation and functioning in Lupinus luteus 85-90
Krzysztof Klimont, Agnieszka Osińska, Grzegorz Gryziak, Zbigniew Kołtowski, Włodzimierz Majtkowski, Szymon Suchecki Możliwość wykorzystania wierzby (Salix sp.) do rekultywacji bezglebowych gruntów wapna poflotacyjnego pokrywającego powierzchnię po eksploatacji siarki metodą podziemnego wytopu The possibility of using willow (Salix sp.) for the reclamation of soil-less land of post-flotation lime covering the surface of the post-exploitation area of bore-hole mining of sulfur deposit 91-103