IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

spis treśći [209,58 kB] - SPIS TREŚCI

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
KATARZYNA PACHOTA, AGNIESZKA NIEDZIELA, RENATA ORŁOWSKA, PIOTR T. BEDNAREK Nowoczesne metody genotypowania DArT i GBS w hodowli gatunków roślin użytkowych Modern methods of genotyping DArT and GBS in agriculture important crops 3-18
DARIUSZ ZALEWSKI, MAREK LISZEWSKI Wysokość plonu ziarna jęczmienia jarego przy zróżnicowanym poziomie agrotechniki na glebie kompleksu pszennego dobrego Spring barley yield in different variants of cultivation on soils of good wheat complex 19-30
BARBARA ŁOTOCKA, MARCIN KOZAK, KRYSTYNA RYKACZEWSKA Morfologia i anatomia systemu korzeniowego nowych odmian ziemniaka Część II. Anatomia korzeni Morphology and anatomy of the root system of new potato cultivars Part II. Root anatomy 31-44
KRYSTYNA RYKACZEWSKA Reakcja wybranych odmian ziemniaka na stres wysokiej temperatury i suszy w okresie wegetacji w warunkach polowych Response of chosen potato cultivars to high temperature and drought stresses during the growing season under field conditions 45-54
JOANNA KOBUS-CISOWSKA, DOMINIK KMIECIK, BARTOSZ KULCZYŃSKI, GRZEGORZ GANDECKI Wpływ czasu przechowywania na zmiany liczby nadtlenkowej i anizydynowej mrożonych ziemniaczanych produktów smażonych Influence of storage time on peroxide and anisidine value changes of fried and frozen potato products 55-64
DOMINIKA BOGUSZEWSKA-MAŃKOWSKA Odporność ziemniaka na suszę glebową i metody oceny Potato soil drought resistance and assessment methods 64-76
KRYSTYNA ZARZYŃSKA, ANNA WIERZBICKA, MAGDALENA GRUDZIŃSKA Ekologiczna produkcja ziemniaka gwarancją jego cech prozdrowotnych Organic potato production guarantees its health features 77-88
ANNA PĘKSA, WIESŁAW KOPEĆ, MARIA STAŃKOWSKA, MAREK DAMSKI, EMIL HERMANOWSKI, BEATA DŁUGOZIMA, AGNIESZKA TAJNER-CZOPEK Wpływ parametrów procesu przemysłowej produkcji białka ziemniaczanego na charakterystykę produktów pośrednich i produktu gotowego Influence of industrial potato protein production parameters on the characteristics of intermediated and final products 89-98
JADWIGA A. SPIEL, JOANNA CIBORSKA, JANUSZ POMIANOWSKI, AGATA SUSKA Wpływ pochodzenia surowca na ziemniaczane potrawy regionalne Suwałk Impact of the origin on the raw material on traditional Suwałki potato dishes 99-110