IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

SPIS TREŚCI [19,19 kB] - Spis Treści

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
DANUTA BOROS, PIOTR OCHODZKI Wspomnienie. Profesor dr hab. Maria Rakowska 1923—2015 3-6
DANUTA BOROS Alkilorezorcynole ziarna zbóż — ich znaczenie w żywności i paszy Alkylresorcinols of cereal grains — their importance in food and feed 7-20
ANNA FRAŚ, DANUTA BOROS Wpływ warunków środowiska na zmienność zawartości błonnika pokarmowego w ziarnie pszenicy ozimej Influence of environmental conditions on the variability of dietary fibre content in winter wheat grain 21-32
Tomasz GÓRAL, DORTOA WALENTYN-GÓRAL, HALINA WIŚNIEWSKA Odporność typu I i II pszenicy i pszenżyta na fuzariozę kłosów Fusarium head blight resistance of types I and II in wheat and triticale 33-45
ZYGMUNT KACZMAREK, HENRYK WOŚ, ELŻBIETA ADAMSKA, TADEUSZ ADAMSKI, ROMAN BILIŃSKI, GRZEGORZ BUDZIANOWSKI, ŁUKASZ MAŃKOWSKI, EWELINA MAJCHRZAK, JANINA WOŚ, LAURENCJA SZALA, TERESA CEGIELSKA-TARAS, RENATA TRZECIAK Ocena linii rodzicielskich rzepaku ozimego na podstawie plonu mieszańców z niekompletnego układu krzyżowania Evaluation of parental lines on the basis of yield of hybrids obtained from incomplete crossing scheme 47-59
JANUSZ ROGACKI Ocena wartości hodowlanej wybranych linii wsobnych kukurydzy (Zea mays L.) Assessment of breeding value of selected inbred lines of maize (Zea mays L.) 61-77
GRAŻYNA MAŃKOWSKA, ALEKSANDRA LUWAŃSKA, JAN BOCIANOWSKI Ocena zawartości kannabinoidów wybranych odmian konopi Cannabis sativa L. Evaluation of cannabinoid content in selected varieties of Cannabis sativa L. 79-86
ARTUR MAKAREWICZ Wybrane cechy jakości bulw ziemniaka nawożonego wsiewkami międzyplonowymi w integrowanym i ekologicznym systemie produkcji Selected quality characteristics of potato tubers fertilized with undersown catch crops in the integrated and organic production systems 87-98
MILENA PIETRASZKO, GRZEGORZ GRYŃ, TERESA PASTUSZEWSKA, WŁODZIMIERZ PRZEWODOWSKI, AGNIESZKA PRZEWODOWSKA Podatność wybranych odmian ziemniaka na porażenie bakteriami Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus w zróżnicowanych warunkach glebowych Susceptibility of potato cultivars to infection by bacteria Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus in different soil conditions 99-108