IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

Spis treści [22,26 kB] - Spis treści / Content

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
FRANCISZEK RUDNICKI Metoda wskaźnikowej oceny postępu hodowlanego wnoszonego przez odmiany roślin uprawnych Method for evaluation with indicators of the breeding progress introduced by plant cultivars 3-15
FRANCISZEK RUDNICKI Postęp hodowlany pszenżyta ozimego w latach 1982–2012 I. Plon i niektóre cechy ziarna Breeding progress of winter triticale in years 1982–2012 I. Yield and some of grain characteristics 17-33
FRANCISZEK RUDNICKI Postęp hodowlany pszenżyta ozimego w latach 1982–2012 II. Odporność na czynniki biotyczne i abiotyczne Breeding progress of winter triticale in years 1982–2012 II. Resistance to biotic and abiotic stresses 35-53
KRYSTYNA RYBKA, ZYGMUNT NITA Nowoczesne fenotypy zbóż do uprawy na obszarach zagrożonych suszą Modern phenotypes of cereals for growing in areas endangered with drought 55-72
ARTUR MAKAREWICZ, ANNA PŁAZA, BARBARA GĄSIOROWSKA, MILENA ANNA KRÓLIKOWSKA Wybrane cechy konsumpcyjne bulw ziemniaka w integrowanym i ekologicznym systemie produkcji Selected quality traits of potato tubers in integrated and organic production systems 73-82
WIESŁAW MĄDRY, ADRIANA DEREJKO Metody statystyczne analizy danych w kompletnej klasyfikacji Odmiana ×Agrotechnika × Miejscowość × Rok (G×M×L×Y) z PDOiR Statistical methods for data analysis in the complete classification Cultivar × Crop Management × Location × Year (G×M×L×Y) from PVTS 83-100
ADRIANA DEREJKO, WIESŁAW MĄDRY Przegląd zastosowań metod statystycznych w analizie danych z serii doświadczeń odmianowych i odmianowo-agrotechnicznych Overview of applications of statistical methods in the analysis of data from a series of experiments 101-118
BARBARA LUTOMIRSKA, JOANNA JANKOWSKA Oddziaływanie czynników meteorologicznych na występowanie ospowatości bulw ziemniaka Influence of meteorological factors on occurrence and severity of black scurf on potato tubers 119-128
JÓZEFA KAPSA, MAREK MRÓWCZYŃSKI, TOMASZ ERLICHOWSKI, HANNA GAWIŃSKA-URBANOWICZ, KONRAD MATYSEK, JERZY OSOWSKI, MARIA PAWIŃSKA, JANUSZ URBANOWICZ, SŁAWOMIR WRÓBEL Ochrona ziemniaka zgodna z zasadami integrowanej ochrony roślin Część I. Niechemiczne metody ochrony Potato protection according to the principles of integrated pest management Part I. Non-chemical methods of protection 129-143
JÓZEFA KAPSA, MAREK MRÓWCZYŃSKI, TOMASZ ERLICHOWSKI, HANNA GAWIŃSKA-URBANOWICZ, KONRAD MATYSEK, JERZY OSOWSKI, MARIA PAWIŃSKA, JANUSZ URBANOWICZ, SŁAWOMIR WRÓBEL Ochrona ziemniaka zgodna z zasadami integrowanej ochrony roślin Część II. Metoda zrównoważonej chemicznej ochrony ziemniaka Potato protection according to the principles of integrated pest management Part II. Sustainable method of chemical potato protection 145-159
TOMASZ ERLICHOWSKI Uszkodzenia miąższu bulw powodowane przez szkodniki glebowe a wartość technologiczna ziemniaków jadalnych i dla przetwórstwa Damage of tuber flesh by soil pests decreasing the value of table and processing potatoes 161-170