IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

Spis treści nr 272/2014 [30,95 kB] - Spis treści nr 272/2014

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
WACŁAW MOZOLEWSKI, MONIKA RADZYMIŃSKA, TOMASZ ŁAZICKI Jakość ziemniaka spożywczego w opinii konsumentów The quality of table potato in the opinion of consumers 5-16
SŁAWOMIR PIETRZYK, LESŁAW JUSZCZAK, TERESA FORTUNA, MAŁGORZATA BĄCZKOWICZ Właściwości termiczne i reologiczne skrobi ziemniaczanej acetylowanej utlenionej na różnych poziomach Thermal and rheological properties of potato acetylated starch oxidized at different levels 17-26
TERESA WITCZAK, ANNA STĘPIEŃ, MARIUSZ WITCZAK Stabilność reologiczna żeli na bazie skrobi ziemniaczanej z dodatkiem pektyny i inuliny o różnym stopniu polimeryzacji Rheological stability of gels based on potato starch with the addition of pectin and inulin with different degree of polymerization 27-38
LESŁAW JUSZCZAK, SŁAWOMIR PIETRZYK, TERESA FORTUNA, DOROTA GAŁKOWSKA, TERESA WITCZAK Wybrane właściwości fizykochemiczne skrobi ziemniaczanej o różnym stopniu utlenienia Selected physicochemical properties of potato starch oxidized at different levels 39-48
ANNA BRYŁA, WOJCIECH JUZWA, GRAŻYNA LEWANDOWICZ Kapsułkowanie soku z ziemniaka w liposomach Potato juice encapsulation into liposomes 49-62
MAGDA ANIOŁOWSKA, AGNIESZKA KITA Wpływ temperatury smażenia i stopnia degradacji medium smażalniczego na jakość chipsów ziemniaczanych Influence of frying temperature and degree of oil degradation on the quality of potato chips 63-72
ELVYRA JARIENĖ, HONORATA DANILČENKO, NIJOLE VAITKEVIČIENĖ, AGNIESZKA KITA Effects of biodynamic preparations on the growth and yield parameters of potatoes with coloured flesh Short Communication Wpływ preparatów biodynamicznych na wzrost i plonowanie bulw ziemniaków o kolorowym miąższu Komunikat 73-79
JACEK LEWANDOWICZ, JOANNA LE THANH-BLICHARZ, JAN JASICZAK Ocena możliwości zastosowania skrobi woskowych jako zagęstników sosów typu keczup Evaluation of waxy starches as tomato ketchup thickeners 81-91
SŁAWOMIR WRÓBEL, BARBARA ROBAK Charakterystyka nowych odmian ziemniaka pod względem możliwości przerywania spoczynku bulw New potato cultivars characterized in regard to dormancy breaking of tubers 93-101
MAREK GUGAŁA, KRYSTYNA ZARZECKA, ANNA SIKORSKA Wpływ pielęgnacji mechaniczno-chemicznej uprawy ziemniaka na plony suchej masy, skrobi i białka ogólnego The effects of mechanical and chemical treatments on the dry matter, starch and total protein yields 103-111
KRYSTYNA ZARZECKA Technologia uprawy ziemniaka w zrównoważonym systemie gospodarowania (praca przeglądowa) Cultivation technology of potato in sustainable farming system (review) 113-127