IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

Spis treści Biuletynu IHAR nr 270/2013 [22,41 kB] - Spis treści Biuletynu IHAR nr 270/2013

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
TADEUSZ DRZAZGA, PAWEŁ KRAJEWSKI, EWA ŚMIAŁEK Wykorzystanie różnych poziomów intensywności agrotechniki w hodowli pszenicy ozimej Usefulness of different input level environments in selection of winter wheat 3-15
OLGA DORACZYŃSKA, JERZY H. CZEMBOR, HENRYK J. CZEMBOR, MARJA JALLI Nowe źródła odporności na plamistość siatkowaną (Pyrenophora teres f. sp. teres) w kolekcji odmian miejscowych jęczmienia New sources of resistance to net blotch (Pyrenophora teres f. sp. teres) in collection of barley landraces 17-31
GRZEGORZ CZAJOWSKI, KATARZYNA KARSKA, ANNA STRZEMBICKA Charakterystyka genotypów owsa pod względem odporności na rdzę koronową Puccinia coronata i mączniaka prawdziwego Blumeria graminis f. sp. avenae Characteristic of oat genotypes in terms of the resistance to Puccinia coronata and Blumeria graminis f. sp. avenae 33-42
BOGUSŁAW ŁAPIŃSKI, ZYGMUNT NITA, ALEKSANDRA SZOŁKOWSKA, PATRYCJA WIECZOREK Mieszaniec owsa uprawnego z dzikim gatunkiem Avena macrostachya jako nowe źródło zmienności do poprawy jakości plonu owsa nagoziarnistego A hybrid of cultivated oat with the wild species Avena macrostachya as a source of new variation for yield quality improvement in naked oats 43-54
ELŻBIETA CZEMBOR, MAGDALENA MATUSIAK, PIOTR OCHODZKI Odporność mieszańców kukurydzy na fuzariozę kolb powodowaną przez Fusarium graminearum i F. verticillioides w Polsce w latach 2008–2009 Resistance of maize hybrids to ear rot caused by Fusarium graminearum and F. verticillioides in Poland in years 2008–2009 55-73
MAREK GUGAŁA, KRYSTYNA ZARZECKA, ANNA SIKORSKA Ocena skuteczności działania herbicydów i ich wpływ na plon handlowy ziemniaka Evaluation of herbicide efficiency and their influence on potato marketable yield 75-84
ELŻBIETA CZEMBOR Wpływ nawożenia organicznego na wybrane cechy agronomiczne traw wieloletnich wskazanych dla rolnictwa tradycyjnego i ekologicznego Effects of organic fertilization on agronomic traits of perennial grass species recommended for conventional and low input farming 85-107
KRZYSZTOF KLIMONT, ZOFIA BULIŃSKA-RADOMSKA, AGNIESZKA OSIŃSKA, PIOTR BAJOR Kształtowanie się składu gatunkowego roślin wprowadzanych i spontanicznie zasiedlających użyźniane składowisko odpadów komunalnych Formation of species composition of plants introduced and spontaneously settled on a fertilized municipal waste dump 109-121
TERESA PASTUSZEWSKA, GRZEGORZ GRYŃ Aktywność celulolityczna a wirulencja Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus Cellulolytic activity and virulence of Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus 123-131
ALEKSANDRA LUWAŃSKA, KAROLINA WIELGUS, MARLENA SZALATA, DANIEL LIPIŃSKI, JOANNA ZEYLAND, RYSZARD SŁOMSKI Optymalizacja warunków regeneracji in vitro szałwii lekarskiej Optimisation of the conditions for in vitro regeneration of sage 133-142
- Lista Recenzentów za rok 2013 143
- Instrukcja dla autorów 147