IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

SPIS TREŚCI [22,78 kB] - 267

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
HENRYK J. CZEMBOR, OLGA DORACZYŃSKA, JERZY H. CZEMBOR Odporność odmian pszenżyta na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis ff. ssp.) występującego w Polsce. Resistance of triticale cultivars to powdery mildew (Blumeria graminis ff. ssp.) occurring in Poland. 3-16
SEBASTIAN GASPARIS, ANNA NADOLSKA-ORCZYK Genetyczne uwarunkowania twardości ziarna pszenicy i pszenżyta. Genetic background of wheat and triticale grain hardness. 17-30
ALICJA SOBKOWIAK, JAROSŁAW SZCZEPANIK, PAWEŁ SOWIŃSKI Molekularne podstawy adaptacji kukurydzy do różnych warunków klimatycznych. Molecular framework of maize adaptation to various climatic factors. 31-40
ALICJA SOBKOWIAK, JAROSŁAW SZCZEPANIK, PAWEŁ SOWIŃSKI Molekularne podłoże udomowienia kukurydzy. Molecular background of maize domestication. 41-56
EMIL STEFAŃCZYK, JADWIGA ŚLIWKA Wpływ fotoperiodu na biologię ziemniaka. Effect of photoperiod on potato biology. 57-70
ANNA PŁAZA, BARBARA GĄSIOROWSKA, ARTUR MAKAREWICZ, MILENA ANNA KRÓLIKOWSKA Plonowanie ziemniaka nawożonego wsiewkami międzyplonowymi w integrowanym i ekologicznym systemie produkcji. The yielding of potato fertilized with undersown crops in integrated and organic production system. 71-78
ANNA PŁAZA Wpływ wsiewek międzyplonowych na plonowanie ziemniaka jadalnego uprawianego w integrowanym systemie produkcji. The influence of undersown crops on yield of table potato cultivated in integrated production system. 79-86
CEZARY TRAWCZYŃSKI Ocena zawartości azotu mineralnego w glebie po zbiorze bulw ziemniaka. Assessment of mineral nitrogen content in the soil after harvest of potato tubers. 87-96
MICHAŁ KOSTIW,KAZIMIERZ JABŁOŃSKI Wpływ nawożenia azotem na plon i jakość bulw odmian jadalnych ziemniaka uprawianych na glebie średniej. The impact of nitrogen fertilization on the tuber yield and quality of table potato varieties cultivated on medium soil. 97-106
KRYSTYNA ZARZECKA, MAREK GUGAŁA Wpływ użyźniacza glebowego UGmax na plon ziemniaka i jego strukturę. The effects of soil fertilizer UGmax on yield of potato tubers and its structure. 107-112
KRYSTYNA ZARZECKA, MAREK GUGAŁA, HONORATA DOŁĘGA Regulacja stopnia zachwaszczenia ziemniaka z zastosowaniem herbicydów. Regulation of weed infestation degree in potato with the use of herbicides. 113-120
BARBARA LUTOMIRSKA, MARIANNA SZUTKOWSKA, WOJCIECH NOWACKI, MILENA PIETRASZKO, JOANNA JANKOWSKA Występowanie wad kształtu bulw w plonie odmian i zaawansowanych materiałów hodowlanych ziemniaka. The occurrence of tubers shape defects in potato cultivars and advanced breeding materials. 121-130
ZBIGNIEW CZERKO, JOANNA JANKOWSKA Wpływ odmiany, temperatury przechowywania i warunków pogodowych podczas wegetacji na straty przechowalnicze 11 odmian ziemniaka badanych w latach 2009–2011. Influence of cultivar, temperature of storage and weather conditions during vegetation period on storage losses of 11 potato varieties tested in years 2009–2011. 131-144
PAWEŁ SKONIECZEK, MIROSŁAW NOWAKOWSKI Występowanie sprawców zgorzeli siewek buraka na stanowiskach z uprawą buraka cukrowego. Occurrence of the root rot beet pathogens in sugar beet cultivation sites. 145-152
ZBIGNIEW BODZON Dziedziczenie cechy wiechowatości kwiatostanów lucerny mieszańcowej (Medicago x varia T. Martyn). Inheritance of spontaneous panicle inflorescence mutation in alfalfa (Medicago x varia T. Martyn). 153-160