IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

SPIS TREŚCI [79,81 kB] - 239

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Pisulewska Elżbieta III Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Owies — Hodowla, Uprawa i Wykorzystanie. 29–30 sierpnia 2005, Krynica   5-6
Korzeniowska Jolanta, Ewa Stanisławska-Glubiak Reakcja owsa na różne metody nawożenia PKMg w tradycyjnym i zerowym systemie uprawy roli The response of oat to different methods of PKMg application at conventional and no-tillage systems 7-18
Barczak Bożena, Wojciech Kozera, Krystian Nowak, Edward Majcherczak The effect of fertilization with ammonium nitrate and microelements on yields of grain and protein of the oat cultivar Komes 19-26
Szmigiel Aleksander, Andrzej Oleksy Wpływ nawożenia azotem na plonowanie nagoziarnistej ioplewionej formy owsa The effect of nitrogen fertilization on yielding of one naked and one husked oat cultivars 27-34
Szmigiel Aleksander Wykorzystanie azotu z nawozów przez nagoziarnistą i oplewioną formę owsa Utilization of nitrogen from fertilizers by naked an husked oat forms 35-40
Tobiasz-Salach Renata, Dorota Bobrecka-Jamro Wpływ nawożenia azotowego na plon ziarna, zawartość białka i elementy struktury plonu owsa Effects of nitrogen fertilization on grain yield, protein content and yield components of oats 41-48
Podolska Grażyna, Leszek Maj, Zygmunt Nita Wielkość plonu i komponentów plonu u nagoziarnistej formy owsa karłowego w zależności od gęstości siewu i dawki nawożenia azotem      Effect of sowing density and nitrogen fertilization doses on grain yield and yield components of naked short-shoot oat 49-60
Nowak Władysław, Józef Sowiński Wpływ przedplonów na biomasę owsa wsystemie uprawy tradycyjnej iuproszczonej The effect of forecrops on biomass of oats in traditional and reduced tillage system 61-72
Rudnicki Franciszek, Lech Gałęzewski Efekty oddziaływań brzegowych wdoświadczeniach zowsem wysiewanym wróżnych gęstościach Border effect in experimental study with sowing rate of oat 73-84
Grzegorz Szumiało, Leszek Rachoń Porównanie plonowania i jakości owsa nagoziarnistego i oplewionego w warunkach zróżnicowanej ochrony chemicznej     Comparison of yielding and quality of naked and hulled oats at different systems of chemical protection 85-92
Świderska-Ostapiak Magdalena, Sławomir Stankowski Wpływ ilości wysiewu izaprawiania ziarna naplon i komponenty plonu owsa nagoziarnistego i oplewionego The effects of sowing rates and seed dressing on the level and structure of yield of hulless and hulled oats 93-102
Nowak Krystian, Edward Majcherczak, Bożena Barczak, Wojciech Kozera Wpływ stosowanych dolistnie mikroelementów na zawartość azotu i aminokwasów w ziarnie owsa oraz wskaźniki wartości biologicznej białka Effect of foliar applied microelements on the contents of nitrogen and amino acids in oat grain and on the indices of biological value of protein  103-110
Kozera Wojciech, Edward Majcherczak, Bożena Barczak, Krystian Nowak Plon ziarna owsa w zależności od nawożenia mikroelementami Yield of oat in relation to fertilization with microelements 111-116
Majcherczak Edward, Wojciech Kozera, Krystian Nowak, Bożena Barczak Zawartość aminokwasów w ziarnie owsa nawożonego saletrą amonową z dodatkiem mikroelementów Contents of amino acids in grain of oat fertilized with ammonium nitrate with addition of microelements   117-122
Maciorowski Robert, Zygmunt Nita, Krystyna Werwińska, Sławomir Stankowski Plonowanie nowych krótkosłomych form owsa nagoziarnistego Yielding of new dwarf and semi-dwarf naked oat varieties  123-136
Maciorowski Robert, Krystyna Werwińska, Zygmunt Nita, Stankowski Sławomir Reakcja owsa nagoziarnistego i oplewionego na działanie regulatorów wzrostu w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem The reaction of naked and hulled oat on growth regulators treatment at different nitrogen regimes   137-146
Wojciechowski Wiesław Reakcja owsa siewnego na uprawę w płodozmianach uproszczonych Oats response to growing in simplified crop rotations     147-154
Wróbel Stanisław Reakcja owsa na nawożenie borem Oat response to boron fertilization   155-164
Kowalczyk Sławomir, Robert Maciorowski Grzyby zasiedlające ziarno krótkosłomego owsa nieoplewionego Fungi colonizing seeds of dwarf and semi-dwarf naked oat  165-172
Szarek Kinga, Kazimierz Klima Porównanie plonowania i elementów struktury plonu owsa uprawianego w różnych warunkach klimatyczno-glebowych The comparison of yield levels and constituents in oats grown under different climatic and soil conditions 173-184
Śmiałowski Tadeusz Wartość hodowlana rodów owsa badanych w doświadczeniach wstępnych w latach 2002–2004 The value of spring oat strains tested in preliminary field trials in the years 2002–2004  185-192
Ralcewicz Maria, Tomasz Knapowski Ocena oddziaływania wybranych czynników agrotechnicznych na wielkość plonu ziarna i skład aminokwasowy białka owsa The effect of some agrotechnical factors on grain yield and amino acid composition of protein of oat  193-204
Biel Wioletta, Krum Petkov, Robert Maciorowski, Zygmunt Nita, Izabela Jaskowska Ocena jakości ziarna różnych form owsa na podstawie składu chemicznego Estimation of oat grain quality on the basis of chemical composition  205-212
Gibiński Marek, Wiktor Berski Właściwości skrobi z wybranych polskich odmian owsa Properties of starch from selected Polish cultivars of oat 213-224
Berski Wiktor, Anna Ptaszek, Paweł Ptaszek, Bohdan Achremowicz Porównanie wybranych właściwości natywnej i częściowo odtłuszczonej skrobi owsa odmiany Akt Comparison of some properties of native and partially defatted starch of oat cultivar Akt   225-236

strona 1 z 2   12» »»