IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

SPIS TREŚCI [56,5 kB] - 223/224

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Kączkowski Jerzy Nowe poglądy na strukturę i funkcje białek zapasowych zbóż na przykładzie pszenicy (Triticum aestivum L.) New aspects of the cereal grain storage protein structure and functions based on wheat (Triticum aestivum L.)  3-32
Grudkowska Małgorzata, Barbara Zagdańska Roślinne endoproteinazy cysteinowe i ich różnorodne funkcje fizjologiczne   Plant cysteine endoproteinases and their multiple physiological roles       33-44
Grudkowska Małgorzata, Krzysztof Wiśniewski, Barbara Zagdańska Aktywność endoproteinaz cysteinowych wskaźnikiem odporności pszenicy na mróz i suszę   Cysteine endoproteinases activity as an indicator of wheat resistance to frost and drought   45-56
Kryszczuk Artur Kriokonserwacja — nowoczesna metoda długotrwałego przechowywania materiału roślinnego   Cryopreservation — a modern method of long-term storage of plant material       57-66
Oleksiak Tadeusz Efekty hodowli pszenicy ozimej Część I. Zmiany potencjału plonowania odmian    Effects of winter wheat breeding Part I. Yield potential changes      67-76
Węgrzyn Stanisław, Tadeusz Wojas, Tadeusz Śmiałowski Uwarunkowania genetyczne oraz współzależności plonu i wybranych cech użytkowych pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) Heritability and interrelationships of yield and certain agronomic traits in winter wheat (Triticum aestivum L.)   77-86
Wojas Tadeusz, Magdalena Gut Współzależności pomiędzy odpornością na porastanie a innymi cechami użytkowymi pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) Interrelationships between preharvest sprouting and some agronomic traits in winter wheat (Triticum aestivum L.)     87-94
Pilch Józef Wartość technologiczna introgresywnych form pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) Bread-making quality of introgressive forms of winter wheat (Triticum aestivum L.) 95-110
Subda Hanna, Aneta Jarosławska, Anna Unton, Zofia Karolini-Skaradzińska Ocena wpływu wybranych cech chemicznych pszenicy ozimej na jakość ciasta i chleba The effect of selected chemical features of winter wheat flour on the quality of dough and bread  111-120
Chrząstek Maria Wpływ dodanych i podstawionych chromosomów żyta (Secale cereale L.) na wybrane cechy ilościowe pszenicy (Triticum aestivum L.) Effect of added and substituted rye chromosomes (Secale cereale L.) on some quantitative features of wheat (Triticum aestivum L.) 121-130
Chrząstek Maria Reakcja linii pszenicy z dodanymi i podstawionymi chromosomami żyta na egzogenny kwas giberelinowy The reaction of wheat lines with added and substituted rye chromosomes to exogenic gibberellic acid    131-136
Grabiński Jerzy, Jan Mazurek Plonowanie żyta mieszańcowego odmiany Nawid w warunkach rzadkich siewów   Yielding of hybrid winter rye cultivar Nawid under low sowing density     137-144
Grzesik Helena Charakterystyka rodów pszenżyta ozimego odpornych na porastanie. Komunikat   Characteristics of winter triticale strains resistant to pre-harvest sprouting. Short communication   145-150
Jaśkiewicz Bogusława Określenie wymagań agrotechnicznych nowych odmian pszenżyta ozimego   Determination of agrotechnical requirements for new winter triticale varieties     151-158
Woźniak Andrzej Plonowanie pszenżyta jarego w różnych systemach następstwa roślin   Yielding of spring triticale in different systems of crop sequence       159-168
Klimont Krzysztof Wpływ naświetlania laserem nasion na plon ziarna i wartość siewną ziarna jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) The influence of the laser biostimulation on the yield and seed quality of spring barley (Hordeum vulgare L.)    169-178
Woźniak Andrzej Wpływ przedplonów na plonowanie, zachwaszczenie i zdrowotność jęczmienia jarego The influence of forecrops on yielding, weed infestation and state of health of spring barley                   179-185
Śmiałowski Tadeusz, Węgrzyn Stanisław Zmienność, zależność i genetyczne uwarunkowanie ważnych cech u rodów i odmian owsa (Avena sativa L.) Variability, correlation, and heritability of the important traits of oat (Avena sativa L.) varieties and strains 186-194
Michałek Sławomir, Edward Borowski Kiełkowanie nasion i wzrost siewek krajowych odmian soi (Glycine max (L.) Merr.) w warunkach suszy Seed germination and seedling growth of the Polish soybean (Glycine max (L.) Merr.) cultivars in drought conditions 195-202
Martyniak Józef, Danuta Martyniak  Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania rejonizacji uprawy kostrzewy czerwonej na nasiona w Polsce    The natural and anthropogenic condition for regionalization of red fescue seed production in Poland     203-212
Czembor Elżbieta Brunatna plamistość wiechliny łąkowej (Drechslera poae (Baudys) Shoemaker) Część I. Taksonomia, występowanie, biologia i znaczenie gospodarcze Leaf spot and melting out of Kentucky bluegrass Drechslera poae (Baudys) Shoemaker Part I. Taxonomy, biology and economic importance of the pathogen         213-222
Czembor Elżbieta Brunatna plamistość wiechliny łąkowej (Drechslera poae (Baudys) Shoemaker Część II. Hodowla odpornościowa wiechliny łąkowej Leaf spot and melting out of Kentucky bluegrass Drechslera poae (Baudys) Shoemaker Part II. Breeding for resistance of Kentucky bluegrass 223-236
Wilczek Mieczysław, Piotr Wilczek Wpływ terminu zbioru pierwszego pokosu oraz nawożenia makro- i mikroelementami na plon nasion tetraploidalnej koniczyny czerwonej (łąkowej) The influence of term of first cut harvest and macro- and microelements fertilization on seed yield of tetraploid red clover          237-248
Klimont Krzysztof Wpływ światła lasera na plon roślin i jakość nasion szarłatu krwistego (Amaranthus cruentus L.) The influence of the laser light on yield and seed quality of amaranth (Amaranthus cruentus L.)  249-256
Klimont Krzysztof Badania biostymulacji laserem na wartość siewną nasion i plon roślin pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) i ogórka (Cucumis sativus L.) Studies of laser biostimulation on sowing value of seeds and yield of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) and cucumber (Cucumis sativus L.) plants    257-266

strona 1 z 2   12» »»