IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Charakterystyka białek glutenu w materiałach hodowlanych pszenicy
Characteristics of gluten proteins in breeding lines of wheat
282, 2017

Autor:

Maciej Kała, Mateusz Przyborowski, Bogusława Ługowska, Sebastian Gasparis, Anna Nadolska-Orczyk


Strony:

41-49


Streszczenie:

Jakość wypiekowa uzyskiwanego materiału hodowlanego jest jednym z ważniejszych kierunków w pracach nad udoskonalaniem pszenicy. Prowadzono badania białek gluteninowych i gliadynowych, które wchodzą w skład glutenu wpływającego między innymi na elastyczność, zwartość i rozciągliwość ciasta. Badano podjednostki glutenin wielkocząsteczkowych (HMW-GS) i ω-gliadyny w odmianach i rodach pszenicy ozimej i jarej z 2016 roku, pochodzących z trzech spółek hodowlanych: Hodowla Roślin Danko Sp. z o.o., Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. i Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Analizę wykonano w żelach poliakrylamidowych metodą SDS-PAGE i APAGE. Wśród testowanych obiektów najczęściej była reprezentowana podjednostka 7+9 kodowana w locus Glu-B1 (około 45% obiektów). Podjednostki Glu-D1(5+10) i Glu-D1(2+12) występowały po równo we wszystkich obiektach. Na podstawie uzyskanych wyników określono występowanie podjednostek gluteninowych HMW a także ω gliadyn i zróżnicowanie badanych linii hodowlanych pochodzących z trzech spółek zajmujących się hodowlą pszenicy w Polsce.


Słowa kluczowe:

A-PAGE, frekwencje, gluteniny, gliadyny, SDS-PAGE, pszenica, zróżnicowanie


Summary:

Bread-making quality traits are very important parameters in wheat improvement. Gluten regulates viscoelastic properties of dough i.e. elasticity and extensibility. We examined high molecular weight glutenin subunits (HMW-GS) and ω-gliadins from breeding stocks and cultivars of winter and spring wheat, provided by three Polish breeding companies: HR Danko, HR Smolice and HR Strzelce. Proteins were separated on polyacrylamide gels using SDS-PAGE and A-PAGE methods. Among examined objects the most frequently represented (about 45%) subunit was Glu- B1(7+9). Subunits Glu-D1(5+10) and Glu-D1(2+12) were represented equally in all pools. The results provide the information about HMW-GS and ω-gliadins frequencies and diversity of the breeding lines in breeding companies.


Keywords:

A-PAGE, frequentation, diversity, glutenin, gliadins, SDS-PAGE, wheat
Pełna treść artykułu:

Maciej Kała, Mateusz Przyborowski, Bogusława Ługowska, Sebastian Gasparis, Anna Nadolska-Orczyk - [1,43 MB]
Charakterystyka białek glutenu w materiałach hodowlanych pszenicy