IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Dziedziczenie cechy zdeterminowanego wzrostu lucerny siewnej (Medicago sativa L.)
Inheritance of determinate growth habit in alfalfa (Medicago sativa L.)
281, 2017

Autor:

Zbigniew Bodzon


Strony:

77-83


Streszczenie:

Obiektem badań była spontaniczna mutacja lucerny polegająca na wytwarzaniu kwiatostanów na wierzchołkach pędów form z długim gronem, prowadzącym w konsekwencji do zakończenia dalszego wzrostu roślin. Celem przeprowadzonych badań było określenie sposobu dziedziczenia cechy zdeterminowanego wzrostu. Ocenę ekspresji tej cechy przeprowadzono w obrębie potomstw S1 i S2, pochodzących z samozapyleń rośliny zmutowanej oraz mieszańców F1, F2 i F3, uzyskanych ze skrzyżowania roślin o typowym, niezdeterminowanym pokroju z roślinami zmutowanymi. Analiza stosunków rozszczepień fenotypowych, przeprowadzona z użyciem testu chi-kwadrat wykazała, że cecha zdeterminowanego wzrostu lucerny warunkowana jest jednym genem w układzie czterech alleli recesywnych (ti ti ti ti).


Słowa kluczowe:

cecha recesywna, cecha zdeterminowanego wzrostu, dziedziczenie, kwiatostan wierzchołkowy, lucerna, mutacja spontaniczna


Summary:

The aim of research was to explain mode of inheritance of the alfalfa spontaneous mutation that causes the formation of inflorescence on the stem top of the forms with long racemes, thus leading to termination of the plant growth. The inheritance of this character was studied in S1 and S2 progenies obtained by selfing a mutant plant, as well as in F1, F2 and F3 generations of hybrids obtained by crossing indeterminate plants with S2 mutant progenies. The analysis of segregation in the selfed progenies of the mutant plants and in F1 – F3 progenies of the hybrids showed that the determinate growth character is controlled by a single gene in the configuration of four recessive alleles ti ti ti ti (ti — top inflorescence).


Keywords:

alfalfa, determinate growth, inheritance, lucerne, recessive trait, spontaneous mutation, top inflorescence
Pełna treść artykułu:

Zbigniew Bodzon - [405,48 kB]
Dziedziczenie cechy zdeterminowanego wzrostu lucerny siewnej (Medicago sativa L.)