IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Analiza interakcji genotypowo-środowiskowej średnio wczesnych jadalnych odmian ziemniaka
Analysis of genotype-environment interaction for the yield of medium early potato cultivars
281, 2017

Autor:

Katarzyna Rymuza, Elżbieta Radzka, Tomasz Lenartowicz


Strony:

59-68


Streszczenie:

Celem badań była ocena stabilności plonowania odmian ziemniaka jadalnego w Polsce na podstawie doświadczeń porejestrowych. Doświadczenia założono w 3 miejscowościach na glebach lekkich w ciągu czterech sezonów wegetacyjnych z 9 średnio wczesnymi odmianami ziemniaka. Analiza wykazała, istotną interakcję odmian z kombinacjami lat i miejscowości. Nie wykazano natomiast współdziałania odmian i miejscowości. Wykonano analizę struktury interakcji odmian z latami oraz odmian ze środowiskami. Stwierdzono, że odmianą nie wykazującą interakcji ze środowiskiem jest odmiana Tajfun. Powyżej średniej środowiskowej plonuje odmiana Ametyst, która jest odmianą intensywną i przewidywalną.


Słowa kluczowe:

odmiany ziemniaka, interakcja genotypowo-środowiskowa, stabilność plonowania


Summary:

The objective of the study was to assess the yielding stability of potato cultivars in Poland using post-registration experiments. The trials of 9 medium early potato cultivars were set up in three locations on light soils during three growing seasons. Analysis demonstrated a significant cultivar × year interaction and cultivar × environment interaction, environments being combinations of years and locations. By contrast, there was no cultivar × location interaction. Analysis of the structure of cultivar × year interaction and cultivar × environment interaction was performed. It was found that cv Tajfun did not interact with the environment. Ametyst, which is an intensive and predictable cultivar, produced yields which were higher than the environmental mean.


Keywords:

potato cultivars, genotype × environment interaction, yielding stability
Pełna treść artykułu:

Katarzyna Rymuza, Elżbieta Radzka, Tomasz Lenartowicz - [626,92 kB]
Analiza interakcji genotypowo-środowiskowej średnio wczesnych jadalnych odmian ziemniaka