IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Wpływ nawożenia organicznego na cechy konsumpcyjne bulw ziemniaka w integrowanym i ekologicznym systemie produkcji
The effect of organic fertilization on consumption-related characteristics of potato tubers in the integrated and organic production system
280, 2016

Autor:

Anna Płaza, Artur Makarewicz, Barbara Gąsiorowska, Anna Cybulska


Strony:

49-60


Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki badań z lat 2008–2011 mające na celu określenie wpływu nawożenia biomasą wsiewki międzyplonowej i systemu produkcji na cechy konsumpcyjne bulw ziemniaka. W doświadczeniu badano dwa czynniki. I — nawożenie organiczne, w tym wsiewką międzyplonową, obiekt kontrolny (bez nawożenia wsiewką międzyplonową), obornik, seradela, życica westerwoldzka, seradela — mulcz, życica westerwoldzka — mulcz. II — system produkcji: integrowany i ekologiczny. W pierwszym roku po nawożeniu wsiewką międzyplonową uprawiano ziemniak jadalny. Podczas zbioru ziemniaka, z każdego poletka pobrano próby bulw w celu określenia cech konsumpcyjnych. Oznaczono ciemnienie miąższu surowego i ugotowanego oraz smakowitość bulw ziemniaka. Z badań wynika, że aby uzyskać najlepsze cechy konsumpcyjne bulw ziemniaka należy go nawozić seradelą zarówno przyoraną jesienią, jak i pozostawioną do wiosny w formie mulczu. Ciemnienie miąższu surowego i ugotowanego bulw ziemniaka uprawianego w ekologicznym systemie produkcji było istotnie mniejsze niż w systemie integrowanym. Nawożenie ziemniaka seradelą niezależnie od formy jej stosowania w integrowanym systemie produkcji oraz seradelą w formie mulczu w ekologicznym systemie produkcji zapewniło najlepszą smakowitość bulw.


Słowa kluczowe:

ciemnienie miąższu, mulcz, smakowitość, system produkcji, wsiewka międzyplonowa, ziemniak


Summary:

The paper presents results of research conducted from 2008 to 2011 which aimed at determining the effect of fertilization with undersown catch crop biomass, and production system on consumption-related characteristics of potato tubers. An experiment was set up to examine the following two factors: I — organic fertilization, including undersown catch crop: control (no undersown catch crop), farmyard manure, serradella, Westerwolds ryegrass, serradella — mulch, Westerwolds ryegrass — mulch; II — production system — integrated and organic. Table potatoes were cultivated in the first year after undersown catch crop application. During potato harvest, tuber samples were collected from each plot to determine consumption-related characteristics, that is raw flesh darkening, after-cooking darkening as well as the flavor of potato tubers. The study demonstrated for the best consumption-related characteristics of potato tubers, the crop ought to be fertilized with serradella which can be either autumn-incorporated or left on the soil surface as mulch for spring incorporation. Raw flesh darkening and after cooking darkening of potato cultivated in the organic production system was significantly lower compared with the integrated system. Potato fertilization with serradella (both autumn-and spring-incorporated) in the integrated production system, and with serradella mulch in the organic system resulted in the tastiest tubers.


Keywords:

flavor, flesh darkening, mulch, potato, production system, undersown catch crop
Pełna treść artykułu:

Anna Płaza, Artur Makarewicz, Barbara Gąsiorowska, Anna Cybulska - [555,71 kB]
Wpływ nawożenia organicznego na cechy konsumpcyjne bulw ziemniaka w integrowanym i ekologicznym systemie produkcji