IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Ocena selektywności i chwastobójczej skuteczności herbicydu Reactor 360 CS w ziemniaku
Evaluation of selectivity and assessment of weed control efficacy of herbicide Reactor 360 CS in potato
268, 2013

Autor:

JANUSZ URBANOWICZ


Strony:

121-127


Streszczenie:

Celem badań była ocena selektywności i chwastobójczej skuteczności herbicydu Reactor 360 CS w ziemniaku odmiany Jelly. Badania polowe przeprowadzono w latach 2010–2012 w Boninie. Herbicyd Reactor 360 CS (substancja aktywna — chlomazon 360 g) powodował lekkie objawy fitotoksycznej reakcji, które zanikły w czasie i nie wpłynęły na wielkość plonu. Najwyższą skuteczność chwastobójczą wykazały środki w roku 2010, który charakteryzował się wysoką wilgotnością po aplikacji testowanych herbicydów. Pielęgnacja chemiczna zapewniała wzrost plonu bulw w porównaniu do ochrony mechanicznej. Stwierdzono istotny wpływ ochrony herbicydowej na wielkość i strukturę plonu bulw.


Słowa kluczowe:

chlomazon, fitotoksyczność, metrybuzyna, plon bulw, zachwaszczenie, ziemniak


Summary:

Aim of this study was to evaluate the selectivity and herbicidal effectiveness of herbicide Reactor 360 CS in potato variety Jelly. The field study was carried out in 2010–2012 in Bonin. The herbicide Reactor 360 CS (active ingredient — chlomazone 360 g) caused a slight symptoms of phytotoxic reaction, which disappeared with the time and did not affect the yield. The highest herbicidal efficacy was observed in 2010. High humidity after application of herbicides was characteristic for this year. Chemical control resulted in a higher tuber yield when compared to the mechanical control. A significant influence of the protection of herbicides on yield and structure of tubers was demonstrated.


Keywords:

chlomazone, metribuzin, phytotoxicity, potato, tuber yield, weed infestation
Pełna treść artykułu:

JANUSZ URBANOWICZ - [75,87 kB]
Ocena selektywności i chwastobójczej skuteczności herbicydu Reactor 360 CS w ziemniaku